fíša1
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 209
Registrován: 25.04.2012 7:39

16.05.2013 17:32

Re: Hradla

Zdravím.
Dnes mi přšli hradla a český manuál nikde. Nedovedu to ani zapojit, natož spustit. Anglicky neumím a neznám nikoho v oklí, kdo by mi pomohl. Poradí mi někdo? Nebo ještě lépe, nemá někdo český manuál na CHRONY MASTER BETA ??
Děkuji moc.

Uživatelský avatar
Kall
 
Příspěvky: 2285
Registrován: 20.01.2004 17:44
Bydliště: Vepřov

17.05.2013 10:10

Re: Hradla

v čem j e problém?, vložit baterku, připojit kábel, při zapnutí držet čudlík v levo nahoře, když se nebude držet při zapnutí měří to ve feetech.
Když to neměří je světla málo nebo moc.Jo a nemá to pamět, po vypnutí jsou data fuč.

fíša1
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 209
Registrován: 25.04.2012 7:39

17.05.2013 21:07

Re: Hradla

Sestavit se mi to povedlo, zapnout taky, jen mě mate ten krátkej kablik k druhý baterce, nevim kam ho připojit. Chvíli jsem si myslel, že by to mohlo bejt připojený jen k tý krabičce s displejem , ale když píšeš, že to nemá paměť, tak to ztrácí význam.
Pak tam je tlačítko FU FORGET ST
a to taky nevim co s tim.
Tady jsem našel zjednodušený návod, ale opět v angličtině:
http://www.nzhuntingandshooting.co.nz/f ... nual-2390/
Přílohy
Obraz0723.jpg

fíša1
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 209
Registrován: 25.04.2012 7:39

19.05.2013 1:04

Re: Hradla

Jestli jsem to pochopil dobře z překladu, co jsem pracně nadatloval do ggogle překladače, tak by to mělo mít paměť na pozdější ( i po odpojení baterie ) prohlížení. Má s tím někdo zkušenosti?
Jinak dodavatel mi poskytl přeložený manual , ale na ALFA. Tam teda nic o ukládání není. Takže spustit už by to neměl být problém, jen ta paměť, nevim,

Wdog
Sponzor serveru
Sponzor serveru
 
Příspěvky: 891
Registrován: 25.05.2009 21:40

20.05.2013 8:32

Re: Hradla

Kompletní anglický návod najdeš na stránce:

http://www.shootingchrony.com/manual_BG.htm

Do Googl-překladače to nemusíš datlovat, jenom to překopíruje přes výběr, CTRL+C, CTRL+V.

Forget button podle tohoto návodu slouží k vymazání zvoleného řetězce dat.
Jinak tahle hradla pracují se dvěma typy paměti: dočasná - to je to, co naměříš, po vypnutí zmizí. A trvalá, tam se dají uložit údaje z dočasné, po vypnutí nezmizí. Ale to vše je podrobně popsáno v tom návodu.

fíša1
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 209
Registrován: 25.04.2012 7:39

20.05.2013 20:43

Re: Hradla

Kompletní návod v angličtině mi dodali s hradly a o týdle stránce vím taky. Google je mocný ale stejně to nechápu.
Domnívám se, že by mi překlad tohoto mohl pomoci :

If you now turn off the Chrony, the data will be lost. It is in TEMPORARY (working) MEMORY only.

To save the data, first make a note of the string number that you are saving (for later retrieval and reference). Now press and hold the (right, red) ST button until you see the next higher string number, then release the button and you will now see how many shots you have on this string (if any!). The next higher string number should appear while you have the button pressed and -# #- should appear when you release it. This tells you, that the data is saved and that you are ready to use the next string. At this point, it is possible to turn the Chrony off and retrieve the saved data later. Attention BETA OWNERS: If you filled up your Chrony memory (with 60 shots) and, let’s say you are at the end of string #6, you must press and release the ST button to save that string. You are now on string #1 again. If you now turn off the Chrony, you will not loose string #1, provided, you switched from string #1 to string #2 since the Chrony was turned on during that shooting session. If in doubt, press and release the ST button six times and you will save everything for sure.

Before retrieving data, turn off the sensors to keep them from contaminating stored data. The presence of fluorescent lights (when sensors are on) will always contaminate data as such lights are flashing imperceptibly and, fool the sensors into believing, that shots are being fired. To turn off sensors, press and hold the ST button while turning the unit on. When using a Master Chrony, you need only use the LCD Monitor. Attach a 9-volt alkaline battery to the short cable provided, plug it into the LCD Monitor and read the data (Fig.4). Data contamination will not occur when a Master Chrony is not attached to the sensors. The above procedure must be used for turning off the sensors when reviewing the data from Master Chronys with the LCD Monitor attached to the sensors.


Reklama

Grimpo
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 2013
Registrován: 20.01.2004 16:04
Bydliště: Praha

20.05.2013 21:31

Re: Hradla

Google překlad je náhodou výjimečně vcelu v pohodě.

Pokud nyní vypnout Chrony, data budou ztracena. To je v dočasné (pracovní) jen paměti.

Chcete-li uložit data, poznamenejte si nejprve na řetězec číslo, které chcete uložit (pro pozdější vyhledávání a odkaz). Nyní stiskněte a podržte tlačítko (vpravo, červená) ST tlačítko, dokud se nezobrazí další vyšší číslo řetězce, poté uvolněte tlačítko a nyní můžete vidět, kolik snímků budete mít na tento řetězec (pokud nějakou).Další vyšší číslo řetězce by se měly objevit, když máte stisknuté tlačítko a - # # - by se měl objevit, když ji uvolněte. To svědčí o tom, že data jsou uložena a že jste připraveni použít další řetězec. Na tomto místě je možné otočit Chrony vypnutí a načtení uložených dat později. MAJITEL Pozor BETA: Pokud jste vyplnili svůj Chrony paměti (s 60 snímků) a, řekněme, že jste na konci řetězce # 6, musíte stisknout a uvolnit ST uložíte tento řetězec. Ty jsou nyní na provázku # 1 znovu. Pokud nyní vypnout Chrony, nebudete ztrácet string # 1, za předpokladu, přepnutí z řetězce na řetězec # 1 # 2, protože Chrony byl zapnut během této relace fotografování. Pokud si nejste jisti, stiskněte a uvolněte tlačítko ST šestkrát a ušetříte vše pro jistotu.

Před načítání dat, vypněte čidla, aby jim kontaminaci uložená data. Přítomnost zářivkami (pokud senzory na) bude vždy kontaminovat údajů jako takové blikají nepozorovaně a oklamat senzory do podezření, že záběry jsou vypalovány. Pro vypnutí snímačů, stiskněte a podržte tlačítko ST při zapínání jednotky. Při použití Master Chrony, musíte používat pouze LCD monitor. Připojte 9V alkalickou baterii na krátké dodaného kabelu, připojte jej k LCD monitoru a číst data (obr. 4). Data kontaminaci nedojde, pokud je hlavní Chrony není připojen k senzorům. Výše uvedený postup se musí použít pro vypnutí snímačů při hodnocení dat z hlavního Chronys s LCD monitorem připojeným k senzorům.

Grimpo
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 2013
Registrován: 20.01.2004 16:04
Bydliště: Praha

20.05.2013 21:53

Re: Hradla

Po menších úpravách:

Pokud nyní vypnete hradla, data budou ztracena. Pracují pouze s dočasnou (pracovní) pamětí.

Chcete-li uložit data, zaznamenejte si nejprve číslo sekvence měření, které chcete uložit (pro pozdější vyhledávání a odkaz). Nyní stiskněte a podržte červená tlačítko vpravo ST, dokud se nezobrazí pořadové číslo pořadí následující sekvence měření. Poté uvolněte tlačítko a můžete vidět, kolik výstřelů máte v této sekvenci (pokud nějaké). Další vyšší číslo sekvence měření by se mělo objevit, když máte stisknuté tlačítko a - # # - by se měl objevit, když ji uvolněte. Tím se přesvědčíte, že data jsou uložena a že jste připraveni začít měřit další sekvenci. Na tomto místě je možné hradla vypnout a později načíst uložená data. MAJITELÉ hradel BETA pozor: Pokud jste zaplnili paměť svých hradel (s 60 výstřelů) a, řekněme, že jste na konci v pořadí # 6 sekvence měření, musíte stisknout a uvolnit ST tlačítko pro uložení této sekvence. Nyní jste opět na sekvenci pořadí # 1. Pokud nyní vypnete hradla, nepřijdete o sekvenci# 1, pokud přepnete z řetězce # 1 na řetězec # 2, protože hradla byla zapnut během této sekvence měření.
(no, tak tady tomu teda moc nerozumim)
Pokud si nejste jisti, stiskněte a uvolněte tlačítko ST šestkrát a pro jistotu uložíte vše.

Před načítáním uložených dat vypněte senzory, aby nedošlo k narušení uložených dat. Přítomnost světla zářivek dopadajícího na senzory (pokud jsou senzory aktivní) bude vždy narušovat údaje - blikající zářivky (nespojité spektrum světla) oklamou senzory a ty budou mít za to že se střílí. Pro vypnutí senzorů stiskněte a podržte tlačítko ST při zapínání hradel. Při použití Master Chrony můžete používat pouze LCD monitor. Připojte 9V alkalickou baterii na konektory u dodaného spojovacího kabelu, připojte jej k LCD monitoru a načtěte data (obr. 4). K narušení dat nedojde, pokud zároveň není monitor připojen kabelem k hradlům (senzorům). Výše uvedený postup (podržení tlačítka ST při zapínání) se musí použít pro vypnutí snímačů pro hodnocení dat, pokud je monitor součástí hradel (tzn. ne ten externí, propojovaný kabelem).

fíša1
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 209
Registrován: 25.04.2012 7:39

26.05.2013 23:13

Re: Hradla

Tak mohu jen potvrdit, co jsem si myslel. Moje CHRONY BETA MASTER mají trvalou paměť na 60 údajů.
Podařilo se mi uložit data a po odpojení baterie ( cca týden ) tam data jsou pořád.

Uživatelský avatar
glock1719
 
Příspěvky: 7614
Registrován: 10.04.2006 14:12
Bydliště: Uherské Hradistě

23.10.2015 22:04

Hradla

Pořídil jsem nové hradla .
Měří i pod mrakem a při soumraku.
Jediná nevýhoda , neměří střely v podzvuku.ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek

SVD
Občasný návštěvník
Občasný návštěvník
 
Příspěvky: 60
Registrován: 29.07.2007 12:21
Bydliště: Náchodsko

03.11.2015 10:11

Re: Hradla

Jenom dotaz, dováží do ČR některá firma hradla CED Millenium 2. ?

Uživatelský avatar
4mike
saigaholic
 
Příspěvky: 6739
Registrován: 28.11.2005 15:49
Bydliště: Brno

03.11.2015 12:17

Re: Hradla

z DAA si je můžeš v rámci eurosojuzu objednat přímo
popř DAA dováží 4shooters

Uživatelský avatar
Radim77
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 100
Registrován: 04.10.2010 10:01
Bydliště: Břeclav

10.01.2016 22:38

Re: Hradla

Chtěl bych pořídit hradla a chtěl bych se zeptat jestli jsou tyto ok?
http://cs.strobl.cz/elektronicka-hradla ... nograph-1/
nebo doporučíte jiné v podobné ceně?

Grimpo
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 2013
Registrován: 20.01.2004 16:04
Bydliště: Praha

11.01.2016 10:41

Re: Hradla

Máte už někdo zkušenost s tímhle? Konkrétně s Alpha Master?

http://www.ebay.com/itm/BlueShot-Chrony-F1-Master-Alpha-Gamma-Chronograph-to-Android-interface-/251823516134

Docela by mne to zajímalo. Snad bych do toho i šel. Ale nechce se mi být první ... :)

Uživatelský avatar
onevan74
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 426
Registrován: 22.06.2010 12:08
Bydliště: Plzeň

11.01.2016 11:49

Re: Hradla

Radim77 píše:Chtěl bych pořídit hradla a chtěl bych se zeptat jestli jsou tyto ok?
http://cs.strobl.cz/elektronicka-hradla ... nograph-1/
nebo doporučíte jiné v podobné ceně?


Tyhle mám rok a fungujou spolehlivě. Jsou lehký, plastový, hooodně dlouhej kabel na kterej se dá připojit Andrid i iPhone telefon. Aplikace zdarma. Počítá průměrný rychlosti a podobný kraviny. Jde to i bez telefonu. Na hradlech přepínání on/off, feety/m za sekundu a nějakej servisní konektor jako USB tiskárna.

Uživatelský avatar
Lopez
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 636
Registrován: 06.01.2007 0:30
Bydliště: Praha

02.02.2016 13:20

Re: Hradla

A něco pro hračičky a fajnšmekry. Domácí dopplerovský radar :mrgreen:

http://www.mylabradar.com/
radar.jpg

JiriE
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 109
Registrován: 08.10.2012 13:52

26.05.2016 20:25

Re: Hradla

Lopez:

Vzhledem k tomu, jak me moje levny hradla (shooting chrony master alpha) neskutecne se*ou, tj. nekdy meri OK a jindy merej o 30 m/s min, nebo meri hodnoty z pistole jako 60 m/s, tak si tohle nejspis poridim. Ale chtel bych USA/CAN verzi, protoze EU verze bude mit snizenej vykon. Pak taky to rozkladani vyse zminenych hradel je peklo. Ve stizenych svetelnych podminkach nefunguji slusne ani s dodelanym osvetlenim, obzvlast pokud je nekde majorita svetla ze zarivek (flikr).

Jirka

Uživatelský avatar
surfman
Nový uživatel
Nový uživatel
 
Příspěvky: 34
Registrován: 03.08.2012 15:53

18.07.2016 9:54

Re: Hradla

No labradar právě dorazil do čech. https://www.facebook.com/sportdefence.cz/
Samozřejmě EU verze, ta US/CA/AU se nesmí kromě AU vyvážet. Ale po prvních testech se chovají velmi pěkně. V sobotu byly k vidění v Ludvíkovicích

pelanj
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 358
Registrován: 06.02.2014 18:53
Bydliště: Okres Beroun

09.09.2016 18:02

Re: Hradla

Má někdo nějaký aktuální tip, kde a jaká hradla koupit? Co jsem prolézal e-shopy, tak nikde není nic skladem. Hodně se mi líbí CED M2, víc už bych za ně asi nedal. Nebo tip, kde je sehnat v EU? Z USA se mi objednávat nechce, jenom jako poslední možnost.

Uživatelský avatar
ladaj
Občasný návštěvník
Občasný návštěvník
 
Příspěvky: 85
Registrován: 29.11.2010 14:39
Bydliště: Zlín

09.09.2016 20:37

Re: Hradla

Caldwelly od Štrobla by nestačily? Se skládacími chrony jsem se kolikrát nemohl domluvit (ukazovaly nesmysly, házely chyby), caldwelly jsou proti tomu bezproblémové, historie a přepočty se řeší přes připojený smartphone.

PředchozíDalší

Obsah fóra / Zbraně / Optika, Příslušenství

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník