Uživatelský avatar
Milan S.
Nový uživatel
Nový uživatel
 
Příspěvky: 7
Registrován: 19.09.2009 17:02

16.09.2010 0:02

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

majsner: V tom sice máš pravdu, ale právě ten důraznější útok umožňuje jinak nemyslitelnou obranu. Ale už jsme hodně OT, nechme to ležet.

wiking1
Občasný návštěvník
Občasný návštěvník
 
Příspěvky: 50
Registrován: 22.11.2005 19:01
Bydliště: Ultima Thule

16.09.2010 9:44

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

V SR nie su laserove zameriavace od 28.07.2010 zakazane...
Podla znenia zakona (o strelnych zbraniach a strelive) ucinneho do 27.07.2010 boli zakazanym doplnkom zbrane - podla §4, odsek 4), pismeno c) - a teda zakazane.
Avsak v novele zakona cislo 92/2010 sa v §4 v odseku 4) pismeno - C - uz nenachadza...
Takze zakazanym doplnkom zbrane zostali len tlmic hluku vystrelu a zameriavac zbrane skonstruovany na principe noktovizora alebo termovizie...
Ktovie ci vypustenie pismena C) bolo zamerom, alebo nepozornostou tvorcov novely zakona...
:roll:
s pozdravom wiking1
PS: off topic odkaz
http://www.armory.sk/shop/index.php

Uživatelský avatar
krampus
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 1072
Registrován: 08.04.2004 16:40
Bydliště: brno

16.09.2010 12:08

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

toto Lipšicovo jednání mi zavání očerňováním držitelů samonabíjecích zbraní coby potencionálních vrahů. není toto rovno pomluvě či šíření poplašné zprávy? já chápu, že se snaží zastínit selhání policie a dalších úřadů, jejichž jednání mělo předejít Harmanově aktu a odklonit tím od sebe pozornost a vyhnout se převzetí politické odpovědnosti. měl by odstoupit pro systémovou neschopnost.

pro Lipšicovo konání není jedinej logickej argumet ani omluva.

takhle akorát nahrává tomu, že zákonadbalí lidi budou masově "ztrácet" zbraně zrovna v okamžiku, kdy je půjdou odevzdat.

Lipšic si koleduje o to, že na slovensku vznikne silná poptávka po modrých sluchátkách coby symbol nesouhlasu a odhodlání věci řešit po svém.

a není to náááhodou aplikace systému kolektivní viny? je možný, aby se nedalo podle zákonů Slovenský republiky zabránit Lipšicovi v transformaci na Slovenský štát?

Uživatelský avatar
czexit
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 143
Registrován: 19.09.2009 19:02
Bydliště: Plzeň

16.09.2010 12:17

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

krampus píše:Lipšic si koleduje o to, že na slovensku vznikne silná poptávka po modrých sluchátkách coby symbol nesouhlasu a odhodlání věci řešit po svém.


Modrá sluchátka nebo audio výrobky firmy Harman Kardon :-D

kuro159
Občasný návštěvník
Občasný návštěvník
 
Příspěvky: 93
Registrován: 22.04.2009 0:26
Bydliště: Bratislava

16.09.2010 12:59

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

Aj ja mam modre sluchatka, nosil som ich do bagra. Dufam ze ma nebudu brat ako sialenca, ked s nimi budem bagrovat jamu na zumpu a Daniel si to zle nevisvetli ze kopem hromadny hrob. :lol:

Tparanoik
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 107
Registrován: 10.01.2010 15:59

16.09.2010 14:35

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

Neměli by střelci uspořádat tichou demonstraci před Ministerstvem vnitra? V modrých sluchátkách, beze zbraní.... :D


Reklama

Uživatelský avatar
Dagobert
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 185
Registrován: 22.01.2004 1:14

16.09.2010 14:44

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

V rámci jiného tématu se dohodlo, že by to teď bylo kontraproduktivní. 8)

Steiner
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 1005
Registrován: 12.01.2007 10:45
Bydliště: Brno

16.09.2010 15:14

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

Proč stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko? :wink:

Připomínky k navrhované novele slovenského zákona o zbraních:
https://lt.justice.gov.sk/Material/Mate ... &langEID=1

Pripomienky Národný bezpečnostný úrad SR (3)
K Čl. I bod 8::
Odporúčame ponechať doterajšiu lehotu platnosti zbrojných preukazov, nakoľko držitelia zbrojných preukazov ich získali za istých podmienok vrátane príslušných poplatkov a ďalších výdavkov na dobu 10 rokov. Skrátenie lehoty platnosti sa môže javiť v takomto prípade za rozporné s Ústavou Slovenskej republiky. Prípadne ako alternatívny návrh odporúčame uplatňovať „skrátenú“ lehotu platnosti zbrojných preukazov iba na nové prípady, teda zbrojné preukazy vydané podľa doterajšieho zákona by ostali platiť na dobu na ktorú boli vydané. Zároveň povinnosť podrobovania sa povinnému vyšetreniu klinickým psychológom (novelizačný bod 4) každých päť rokov, čo je v spojitosti s týmto novelizačným bodom jedným z úmyslov predkladateľa, je potrebné legislatívne vyriešiť tak, aby nebolo viazané na zákonnú dobu platnosti zbrojného preukazu, ale aby bola povinnosť podrobiť sa mu ustanovená ako „počas platnosti zbrojného preukazu je jeho držiteľ povinný sa podrobiť...“ s ustanovením aj dôsledkov prípadného negatívneho stanoviska príslušného klinického psychológa. V prípade neprijatia tejto pripomienky odporúčame v navrhovanom § 72d ods. 1 minimálne zvážiť dátum zániku platnosti zbrojného preukazu vydaného do 31. decembra 2010 a navrhujeme „spostupniť“ zánik platnosti zbrojných preukazov vydaných do 30. decembra 2010 viacerými dátumami, nakoľko podľa § 24 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. v platnom znení, žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu sa podáva najneskôr 30 dní pred skončením platnosti zbrojného preukazu. V zmysle navrhovaného znenia by mohlo prísť k situácii, že nebude v praktických silách príslušných orgánov zabezpečiť plynulé vydávanie nových zbrojných preukazov pre zvýšený počet ich žiadateľov v lehotách podľa zákona o správnom konaní. Čo opäť môže mať negatívny dopad na držiteľov zbrojných preukazov. V navrhovanom § 72d ods. 3 odporúčame spresniť pojem „oprávnený držiteľ“, prípadne aj bližšie špecifikovať spôsob zničenia a znehodnotenia zbrane. Podľa predloženého návrhu de facto nebudú žiadni oprávnení držitelia na takýto druh (typ) zbraní. Navrhovaná úprava nerieši, kto a kým spôsobom bude znášať finančné náklady spojené s odovzdaním a úschovou zbrane do úschovy Policajnému zboru, pritom takouto úschovou dôjde k obmedzeniu vlastníckeho práva, čo môže vykazovať absenciu kompatibility s čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Návrh zákona v týchto intenciách podľa nášho názoru môže prekračovať hranice nevyhnutnej miery a nemusí byť v súlade s čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, pretože tento zaručuje ochranu vlastníckeho práva a nepripúšťa vyvlastnenie priamo zo zákona. Rovnako otázka primeranej náhrady je základnou a neopomenuteľnou súčasťou garancií poskytnutých v čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky pre vyvlastnenie.

K dôvodovej správe::
Návrh zákona v predloženom znení podľa nášho názoru môže mať vplyv jednak na podnikateľské prostredie, na obyvateľov a môže mať spoločensko-ekonomické dôsledky napr. na občianske združenia – športové kluby, resp. rozvoj a podporu streleckého športu ako takého. Preto odporúčame všetky tieto prípadné vplyvy v dôvodovej správe uviesť, a ak to bude možné, aj ich kvantifikovať.

K Čl. I bod 1::
Odporúčame ponechať doterajší právny stav. Doterajšie znenie zákona dáva príslušným orgánom dostatočné kompetencie, pričom je potrebné sa skôr zamerať na vnútorné procesy pri využívaní jednotlivých oprávnení Policajného zboru v súvislosti s povoľovaní držby „samonabíjacích palných zbraní podobných samočinným zbraniam“, prípadne zbrojných preukazov ako takých. V prípade neprijatia tejto pripomienky odporúčame minimálne preštylizovať a konkretizovať znenie navrhovaného § 4 ods. 2 písm. b) v súvislosti so samočinnou zbraňou, nakoľko existuje veľmi široký okruh samonabíjacích palných zbraní, ktoré majú rovnaký alebo podobný vzhľad ako samočinné zbrane, a to sa týka nielen dlhých ale aj krátkych strelných zbraní. Rovnako považujeme za nevyhnutné bližšie špecifikovať slová „podobný vzhľad“. Navrhovaná právna úprava môže vyvolať negatívny dopad na právnu istotu držiteľov (majiteľov) zbraní, amatérskych športovcov a historických zberateľov z dôvodu nejednoznačnosti tohto pojmu. Bolo by vhodné zvážiť, či by sa prípadným nejasnostiam nedalo zabrániť aj tým, že by sa Ministerstvo vnútra SR v zákone splnomocnilo na vydanie vykonávacieho predpisu, ktorý by jednoznačne „kategorizoval“ druhy týchto zbraní, čím by sa zabezpečila právna istota majiteľov týchto zbraní.


Národna banka Slovenska
1. K čl. I bodu 1 až 3 (k § 4 ods. 2 písm. b), § 5 ods. 1 a 8 ods. 2 písm. a)) Navrhované ustanovenie je nejasné a nejednoznačné, ktoré by v praxi spôsobovalo aplikačné problémy. Napríklad nie je zrejmé kto bude posudzovať „rovnakosť“ alebo podobnosť“ vzhľadu predmetných zbraní. Formulácia „samočinná zbraň alebo samonabíjacia palná zbraň, ktorá má rovnaký alebo podobný vzhľad ako samočinná zbraň alebo ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane,“ je veľmi široká a na rozdiel od prezentovanácií ministerstva vnútra v médiách, že cieľom a účelom pripravovanej novely je zakázať držanie „samopalu vzor SA-58“, zahŕňa okrem dlhých guľových zbraní aj krátke guľové zbrane, ba dokonca aj airsoftové a painballové „zbrane“. Vzhľadom na to je potrebné spresniť pripravovaný návrh zákona tak, aby bolo objaktívne jednoznačné, ktorých zbraní sa má týkať. 2. K čl. I bodom 4 a 5 – (k § 20 ods. 1 a 2) Zastávame názor, že súčasná právna úprava týkajúca sa zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu je postačujúca, len ju treba dôsledne dodržiavať a využívať kontrolné mechanizmy. 3. K čl. I bodu 8 (k § 72d) Navrhovaným ustanovením sa skracuje platnosť vydaných zbrojných preukazov z desať na päť rokov, čo je neprípustné z hľadiska retroaktivity návrhu zákona a tiež v rozpore z predkladacou správou a dôvodovou správou, kde sa uvádza, že cieľom je sprísniť podmienky na získanie zbrojného preukazu. Zároveň je minimálne diskutabilné, či možno individuálne rozhodnutie správneho orgánu zmeniť formou zákona. Návrh zákona tiež neprimerane zasahuje do základných práv občanov tým, že obmedzuje ich ústavne právo vlastniť majetok, čo je v rozpore s čl. 13 ods. 4 a čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa týchto ustanovení je možné obmedziť vlastnícke práva len v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Pritom predložený návrh zákona by vzhľadom na navrhované riešenie mal riešiť, ale nijako nerieši problematiku primeranej náhrady. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v tomto stanovisku odporúčame návrh zákona podstatne prepracovať respektíve pripraviť nový návrh v spolupráci najmä s odbornými inštitúciami z oblasti zdravotníctva, klinickej psychológie, odborníkov z oblasti zbraní a streliva, zástupcov streleckých športových klubov a opätovne predložiť na riadne pripomienkové konanie, tak aby sa mohli vyjadriť všetky dotknuté subjekty. Taktiež navrhujeme uviesť predpokladané ekonomické dopady na štátny rozpočet a tiež aj na občanov a právnické osoby, ktoré sú spojené s realizáciou tohto návrhu zákona.

Uživatelský avatar
wolf
 
Příspěvky: 698
Registrován: 16.04.2008 0:06
Bydliště: Frydek-Mistek

16.09.2010 15:28

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

Konecne zajimave cteni :)

Steiner
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 1005
Registrován: 12.01.2007 10:45
Bydliště: Brno

16.09.2010 15:34

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

A pokračujeme :mrgreen:

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
K § 72d:
K § 72d ods. 3 Navrhovaným ustanovením dôjde k nútenému obmedzeniu vlastníckeho práva a tým k faktickému vyvlastneniu dotknutej skupiny zbraní (po uložení zbrane do úschovy s nimi už vlastník nebude môcť nijako disponovať). Podľa takto navrhovaného ustanovenia dôjde k vyvlastneniu priamo zo zákona a bez primeranej náhrady. Uvedené ustanovenie je v rozpore s čl. 20 ods. 4 Ústavy SR a preto navrhujem ustanovenie vypustiť alebo uviesť do súladu s Ústavou.

K Doložke vybraných vplyvov:
Vplyvy na rozpočet verejnej správy - žiadny S uvedeným tvrdením nemožno súhlasiť, nakoľko občania budú mať možnosť uložiť svoj majetok do úschovy na policajnej stanici, z tohto dôvodu bude potrebné, aby policajná stanica bola materiálne a personálne vybavená. To si vyžiada náklady, ktoré budú predstavovať vplyv na rozpočet verejnej správy. Odporúčam vplyv na rozpočet verejnej správy uviesť ako negatívny.

K Doložke vybraných vplyvov:
Vplyvy na hospodárenie obyvateľstva - žiadne S uvedeným nemožno súhlasiť, nakoľko vlastníci zbraní budú nútení svoj majetok znehodnotiť na svoje náklady alebo nútení ho uložiť do úschovy na policajnej stanici, čo zrejme nebude bezodplatne. V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na fakt, že ak bude vlastník zbrane povinný podstúpiť psychologické vyšetrenie každých 5 rokov a uhradiť cenu za vykonanie psychotestu, zvýši sa tým záťaž na hospodárenie obyvateľstva. Odporúčam doložku vplyvov upraviť, a to uviesť vplyvy na hospodárenie obyvateľstva ako negatívne. Vplyvy na podnikateľské prostredie - predloženou novelizáciou zákona dochádza k obmedzeniu podnikateľského prostredia v odbore zbrane a strelivo, čo môže mať za následok zvyšovanie nezamestnanosti.

K materiálu všeobecne:
Dôvod skrátenia MPK na 7 pracovných dní z dôvodu naliehavosti nepovažujem za primeraný, nakoľko návrh zákona nebol pripravený ako reakcia na spoločenskú situáciu, ale len ako reakcia na jeden prípad a tiež nezohľadňuje stanovisko dotknutých skupín obyvateľstva v rámci spoločnosti. Ďalej upozorňujem na to, že materiál nebol predmetom predbežného pripomienkového konania, čo je v rozpore s čl. 12 Legislatívnych pravidiel vlády SR.

Uživatelský avatar
czexit
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 143
Registrován: 19.09.2009 19:02
Bydliště: Plzeň

16.09.2010 15:36

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

No hlavně povzbudivé :)
Člověk alespoň vidí, že ne všichni touží po odzbrojení veřejnosti a nevypouštějí bláboly jako populista Lipšic

EDIT: lepší formulace věty :)

Uživatelský avatar
Dagobert
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 185
Registrován: 22.01.2004 1:14

16.09.2010 15:44

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

Že by existovali úředníci, kteří nemají v hlavách nas*áno? :wink: To by bylo fajn. Ještě aby tito úředníci se zdravým rozumem začali zastávat i vyšší místa, třeba ministerské, protože o tom, co má v hlavě p. L. by se daly vést opravdu zajímavé debaty, i když by asi obsahovaly hlavně vulgarismy. :-D

Uživatelský avatar
Justinian
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 2332
Registrován: 02.01.2007 22:37
Bydliště: Pripjať

16.09.2010 15:55

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

Hezky, jen do něj. Je potřeba ukázat, že MV není pán velkomožný a nemůže
čekat, že mu projde libovolný paskvil, co se mu za dva dny urodí v makovici.

Jura1
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 100
Registrován: 06.05.2008 14:55

16.09.2010 16:22

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58


virginan
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 896
Registrován: 07.10.2007 16:12

16.09.2010 16:48

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

Bulvár,co by jste čekali? :roll: Spousta lidí,ani neví,co to je legální,či nelegální držení zbraně a bulváři?
O znalosti zbraní,už vůbec psát nemá cenu.Vzduchovka,flobertka Sa 58,všechno jedno.
Masáž obyvatelstva.

majsner
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 532
Registrován: 22.04.2009 22:47
Bydliště: Jablonec n. N.

16.09.2010 17:05

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

krimi.cas.sk píše:Psychologička Eva Jaššová, ktorá bola zároveň aj kapitánkou Policajného zboru, tento postup zásadne neschvaľuje. „Praktickí lekári bez testov
nemajú šancu zistiť, či má daný človek sklony k agresivite, sebapoškodzovaniu, alebo je citovo labilný. O vydaní zbrojného preukazu by jednoznačne mal rozhodovať psychológ,“ tvrdí psychologička.

Podľa nej je nemysliteľné, že policajt musí prejsť zložitými skúškami, kým dostane povolenie vlastniť zbraň, a bežnému človeku ju vydajú bez podrobnejšieho prešetrenia. „Bežní ľudia by podľa môjho názoru vôbec nemali vlastniť akúkoľvek strelnú zbraň,“ dodala Jaššová.

Tak to se, holka, odkopala. Takový člověk by měl dělat posudek o zdravotní způsobilosti k získání ZP :?: :!: :evil:

kuro159
Občasný návštěvník
Občasný návštěvník
 
Příspěvky: 93
Registrován: 22.04.2009 0:26
Bydliště: Bratislava

16.09.2010 17:33

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

Chce len prachy ako kazda ..... nic viac. Co cakas ze ti psycho napise do novin? Ze chce prachy?

majsner
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 532
Registrován: 22.04.2009 22:47
Bydliště: Jablonec n. N.

16.09.2010 18:20

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

No ne. To, že tvrdí, že by se měly zavést psychotesty, mi přijde normální. Bude mít zaručený kšeft, budou se mezi sebou moci dohodnout na jakékoliv ceně, protože to každý bude MUSET zaplatit a budou to peníze prakticky bez práce a nebude nikomu za své rozhodnutí zodpovědná.

Ale to, že už dopředu tvrdí, že si myslí, že by nikdo neměl vlastnit střelné zbraně, přeci popírá jakoukoliv snahu o objektivnost, ne? Prostě tvrdí "měli by se zavést psychotesty, protože z toho budu mít bakšiš, ale dopředu říkám, že nemám ráda zbraně a nechci, aby je někdo měl, takže si domyslete, jak budou dopadat psychotesty žadatelů".

Tento článek by si měl každý slovenský střelec uložit, vytisknout a pokud by se mu nedejbože stalo, že "vyfasuje" tuto zachránkyni vesmíru (předpokládám, že psychologa si nebudete moct vybrat, ale bude vám "přidělen"), tak to bude mít jako důkaz předpojatosti a páku na odvolání, přezkoumání jiným psychologem apod.

djuri
Občasný návštěvník
Občasný návštěvník
 
Příspěvky: 77
Registrován: 08.06.2010 18:17

16.09.2010 18:46

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

Zasadna pripomienka Generalnej prokuratury SR

Všeobecne:
Predložený návrh novely zákona o strelných zbraniach a strelive smeruje k sprísneniu nadobúdania vlastníctva zbraní samočinných alebo samonabíjacích palných zbraní, ktoré majú rovnaký alebo podobný vzhľad ako samočinná zbraň alebo ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane, ako aj k sprísneniu preukazovania zdravotnej spôsobilosti žiadateľa zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu. Plne chápeme snahu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zabezpečiť účinnú ochranu života a zdravia občanov pred obdobnými útokmi, ku ktorým došlo v ostatnom čase s použitím strelnej zbrane, avšak máme za to, že navrhovaná právna úprava je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Zastávame názor, že platná právna úprava o strelných zbraniach a strelive je plne v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s právnymi predpismi Európskej únie a ostatnými právnymi normami v Slovenskej republike, a žiadna právna úprava nemôže zabrániť excesom so zbraňou duševne narušeným jedincom alebo tým, ktorí sú chvíľkovo neschopní vnímať a kontrolovať svoje konanie. Zbrane uvedené v návrhu zákona v § 4 ods. 2 písm. b) je možné nadobudnúť do vlastníctva v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z., podľa ktorého „Ministerstvo môže udeliť súhlas na základe písomnej žiadosti výnimku...“. Z uvedeného vyplýva, že platná právna úprava dáva ministerstvu vnútra dostatočný priestor, aby u tých žiadateľov, ktorým bola v minulosti udelená výnimka, táto mohla byť z dôvodov zistených v rámci kontrolnej činnosti polície kedykoľvek vzatá späť. To znamená, že v prípade zabezpečenia dostatočnej kontrolnej činnosti štátu a jeho orgánov verejnej moci u osôb, ktorým bola daná výnimka z držania inak zakázaných zbraní, je možné podľa platnej právnej úpravy zabezpečiť náležitú prevenciu proti možnému zneužitiu takýchto zbraní a vlastníkom takýchto zbraní v súlade so zákonom obmedziť ich vlastníctvo k nim. Ústava Slovenskej republiky v čl. 20 ods. 1 priznáva ochranu vlastníkom a túto zaručuje voči každej inej osobe, zároveň upravuje základ vzájomných vzťahov medzi vlastníkmi. V tejto súvislosti garantuje všetkým vlastníkom rovnaký zákonný obsah a ochranu. To znamená, že každý, kto vlastní majetok, má týmto článkom ústavy zaručené, že jeho vlastníctvo bude mať rovnakú ochranu ako vlastníctvo iných vlastníkov porovnateľnej veci (predmetu vlastníctva). Ústavný súd viackrát konštatoval, že ak ide o veci, ktoré môžu byť predmetom vlastníctva rôznych subjektov, všetci vlastníci môžu mať rovnaké zákonom určené práva a povinnosti bez ohľadu na povahu vlastníctva (PL. ÚS 38/95). Tieto názory z rozhodovacej činnosti ústavný súd potvrdil aj v iných rozhodnutiach, keď uviedol: 1. Ústava v čl. 20 ods. 1 neustanovuje absolútne rovnaký obsah vlastníckeho práva všetkých vlastníkov ku všetkým veciam, ktoré môžu byť predmetom vlastníctva. Ustanovuje však rovnaký zákonom ustanovený obsah svojho vlastníckeho práva. (Z uvedeného vyplýva, že vlastníci druhovo rovnakej veci musia mať rovnaký zákonom ustanovený obsah svojho vlastníckeho práva.). 2. Každý má právo vlastniť majetok, ktorý ústavou alebo zákonom nie je z vlastníctva vylúčený. 3. Ústava neumožňuje, aby k vyvlastneniu alebo nútenému obmedzeniu vlastníckeho práva došlo priamo zákonom (PL.ÚS 37/99). K obsahu vlastníckeho práva ústavný súd uviedol, že ho chápe zhodne s rímsko-právnym „uti, frui, habere, disponére“ - II.ÚS 8/97 a uviedol, že výkon vlastníckeho práva teda znamená nielen majetok mať (vlastniť), ale s ním právne relevantným spôsobom nakladať na účel, na ktorý bol nadobudnutý (PL.ÚS 37/99). Podľa právnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku môžu byť predmetom vlastníckeho práva veci (hnuteľné alebo nehnuteľné), práva alebo iné majetkové hodnoty. V danom prípade ide o veci hnuteľné, a to zbrane. Špecifická úprava nakladania so zbraňou a strelivom je predmetom zákona o strelných zbraniach, ako lex specialis pre toto odvetvie. Pokiaľ ide o nútené obmedzenie vlastníckeho práva podľa čl. 20 ods. 4 ústavy, ústavný súd viackrát zdôraznil, že k vyvlastneniu, prípadne k nútenému obmedzeniu vlastníckeho práva možno prikročiť len na základe zákona, a to za splnenia štyroch podmienok: a/ v nevyhnutnej miere, b/ ak je to vo verejnom záujme, c/ uskutoční sa na základe zákona, d/ za primeranú náhradu. Ak sa jedna z týchto podmienok nesplní, zásah do vlastníctva nemožno označiť za také vyvlastnenie alebo obmedzenie vlastníckych práv, ktoré je v súlade s ústavou. Nevyhnutnou súčasťou princípu právneho štátu je aj otázka právnej istoty, čo znamená, že s uplatňovaním tohto princípu sa spája nielen požiadavka po všeobecnej platnosti, trvácnosti, stabilite, racionalite a spravodlivom obsahu právnych noriem a ich dostupnosti občanom (publikovateľnosť), ale aj požiadavka predvídateľnosti konania orgánov verejnej moci (právna istota), ktorej základom je jednoznačný jazyk a zrozumiteľnosť právnych noriem (požiadavka, aby priemerný občan dokázal porozumieť obsahu právnej normy). Požiadavka po jednoznačnom jazyku a zrozumiteľnosti právnych noriem, najmä zakazujúcich určité druhy správania, tak významne znižuje nebezpečenstvo ich svojvoľného a diskriminačného uplatňovania výkonnou mocou (PL.ÚS 15/98). Priamo ochranou vlastníctva zbraní a streliva sa ďalej zaoberal nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 20. mája 2009 sp. zn. PL.ÚS 15/06-95, ktorý skonštatoval „že na úprave zákonných obmedzení vlastníckeho práva k zbraniam a strelivu musí byť verejný záujem upravený priamo v zákone. Ústavný súd skonštatoval, že vzatie zbraní do úschovy zavádza priamo zo zákona prepadnutie zbrane a streliva v prospech štátu bez stanovenia náhrady“. Obdobná situácia je naznačená v navrhovanej novele a to v bode 1 a 8. V Slovenskej republike je obchod so zbraňami a strelivom, ako aj nakladanie s týmito predmetmi pod prísnou reguláciou upravujúcou systém nadobúdania zbraní a streliva, ako aj príslušné povolenie na ich používanie a rozsah ich držby a používania. Súčasťou tohto právneho režimu je aj stanovenie podmienok, za ktorých dochádza k nadobúdaniu vlastníctva zbraní a streliva, a podmienky na získanie povolenia na ich držbu, nosenie a používanie. Súčasťou týchto podmienok je aj stanovenie predpokladov bezúhonnosti a spoľahlivosti (§ 19 zákona č. 190/2003 Z. z. o zbraniach). S poukazom na uvedené, obmedzenie vlastníctva zbraní by nebolo v súlade s čl. 20 ods. 1 ústavy, pretože tento zaručuje ochranu vlastníckeho práva a nepripúšťa vyvlastnenie priamo zo zákona, ale len na základe zákona, a to vtedy, keď je vyvlastnenie výsledkom konania pred orgánom verejnej moci (napr. správneho konania), voči ktorému možno uplatniť kritériá spravodlivého procesu vrátane preskúmateľnosti jeho rozhodnutia nezávislým súdom. Predložený návrh novely zákona č. 190/2003 Z. z. je preto v rozpore s čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o preukazovanie spôsobilosti žiadateľa zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu aj na základe vyšetrenia klinickým psychológom, bez toho aby na túto skutočnosť poukázal posudzujúci lekár (obvykle obvodný lekár, ktorý o celkovom zdravotnom stave žiadateľa má najlepšie podklady), je nutné poukázať, že v prípade vydania posudku lekárom psychológom, tento za takto vydaný posudok pre prípad protizákonného konania žiadateľa o zbrojný preukaz na strane jednej nijako nezodpovedá a na strane druhej takýto posudok svedčí (napr. aj v rámci trestného konania) výlučne iba o aktuálnom psychickom stave páchateľa v čase vyšetrenia. Nie je ním možné určiť a posúdiť správanie konkrétnej osoby do budúcna. Preto aktuálna právna úprava v ustanovení § 20 ods. 3 zákona č. 190/2003 Z. z. je dostatočná aj z hľadiska prevencie možného zneužitia zbrane a navrhovaná právna úprava je nadbytočná. Navyše, vzhľadom na poplatky za túto službu, je aj ekonomicky zvýhodňujúca jednu skupinu lekárov s prihliadnutím na existujúci počet držiteľov zbrojných preukazov.

Uživatelský avatar
Kentan
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 1391
Registrován: 18.11.2008 22:09
Bydliště: Praha

16.09.2010 21:11

Re: Střelba v Bratislavě. Puškou vz.58

No ne, Slovensko má úředníky schopné logického myšlení! Jen aby na to EU nemělo nějakej ten postřik nebo něco takového. Držím palec.

PředchozíDalší

Obsah fóra / Střelectví / Události

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků