Haness
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 255
Registrován: 29.09.2008 17:18
Bydliště: Brno

01.10.2017 20:13

Re: předpokládané dopady směrnice EP

Zdar všem, přečetl jsem články tady, na LEXU a jiných serverech a stále se v tom nevyznám...

Proto se zeptám tady přímo: pokud bych si teď koupil AR-15 delší než 60 cm, jaké rizika (vyjma toho že ji nebude po mé smrti možné zdědit potomstvem) pro tuto zbraň vyplývají do budoucna?

Uživatelský avatar
andy.rybar
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 954
Registrován: 15.08.2011 20:30
Bydliště: Liberec

01.10.2017 20:25

Re: předpokládané dopady směrnice EP

A jak dalekou budoucnost máš na mysli? :lol: ne vážně,to na co se ptáš prostě nikdo na světě neví (Junkers možná tuší).

Piggy
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 172
Registrován: 24.07.2012 20:38

01.10.2017 20:25

Re: předpokládané dopady směrnice EP

glock1719 píše:Podle informací, které se ke mě dostaly a které korespondují s chováním celníků MPO klasifikovalo veškeré puškohledy s pořiblížením větším než 9x jako vojenský materiál !!!!!!
A to s platností od 30.06.2012!!!!!

Haness
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 255
Registrován: 29.09.2008 17:18
Bydliště: Brno

01.10.2017 20:38

Re: předpokládané dopady směrnice EP

andy.rybar píše:A jak dalekou budoucnost máš na mysli? :lol: ne vážně,to na co se ptáš prostě nikdo na světě neví (Junkers možná tuší).


Jasně, mám na mysli od doby účinnosti směrnice, tj. září 2018.

Uživatelský avatar
andy.rybar
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 954
Registrován: 15.08.2011 20:30
Bydliště: Liberec

01.10.2017 20:43

Re: předpokládané dopady směrnice EP

AR15 delší než 60cm by měla být ok.

Froggg
Občasný návštěvník
Občasný návštěvník
 
Příspěvky: 94
Registrován: 16.10.2014 12:35

01.10.2017 22:48

Re: předpokládané dopady směrnice EP

By měla, když se bude implementovat, tak ale zřejmě jen se zásobníkem na deset. Ale teď prostě ještě nikdo neví víc, než to, co se dá dočíst všude na netu.


Reklama

TomSmith
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 203
Registrován: 09.09.2012 12:52

01.10.2017 22:57

předpokládané dopady směrnice EP

Implementovat bude nová vláda, takže to "jak" se bude implementovat dost záleží natom koho si zvolíme ;)

Uživatelský avatar
flame
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 180
Registrován: 12.03.2012 17:24

09.11.2017 16:07

Re: předpokládané dopady směrnice EP

Cetl jsem, ze Italie bude mit vyjimku na 30r zasobniky, muzete to nekdo potvrdit ?

Ultraladinek
Nový uživatel
Nový uživatel
 
Příspěvky: 6
Registrován: 18.07.2017 17:08

09.11.2017 22:25

Re: předpokládané dopady směrnice EP

V Itálii tuším platí zákaz vojenských ráží pro civilisty, asi je to tedy jen akademická otázka, ne? U.

Uživatelský avatar
glock1719
 
Příspěvky: 8074
Registrován: 10.04.2006 14:12
Bydliště: Uherské Hradistě

10.11.2017 19:25

Zbranova-smernice-evropska-komise-minsiterstvo-vnitra-novela

https://zpravy.idnes.cz/zbranova-smerni ... domaci_fer

Takže asi tak.Jsem zvědavý kdy dostaneme od té Evropské komise pokyn naskákat do Macochy.A naše vláda to podpoří.Dělají si s náma co chtějí jako za protektorátu.
Žaloba na směrnici je jen fraška.
Ale třeba se mýlím. Doufám.

Uživatelský avatar
jirka.pap
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 394
Registrován: 15.08.2014 9:49
Bydliště: Rajec - Tisá

10.11.2017 21:17

Re: kavárna u zkráceného zásobníku

TOTO JSEM VYGOGLIL ALE NEVÍM TO JISTĚ NA 100% TAK TO BERTE S REZERVOU

Zbraně kategorie C-I
Zbraněmi kategorie C-I jsou
a) zbraně zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů, nejde-li o zbraně uvedené v § 6 písm. d) nebo o historické zbraně, a
b) znehodnocené zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C a zbraně uvedené v písmenu a), které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie40).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Zbraněmi kategorie A-I jsou
a) samočinné palné zbraně, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně,
b) krátké samonabíjecí palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem, které umožňují vystřelit více než 21 nábojů bez opětovného nabití, pokud je jejich součástí nábojová schránka nebo je do nich vložen zásobník s kapacitou vyšší než 20 nábojů,
c) dlouhé samonabíjecí palné zbraně, které umožňují vystřelit více než 11 nábojů bez opětovného nabití, pokud je jejich součástí nábojová schránka nebo je do nich vložen zásobník s kapacitou vyšší než 10 nábojů, a
d) dlouhé samonabíjecí palné zbraně s délkou menší než 60 cm původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž její sklopení, zasunutí nebo odejmutí nemá vliv na funkci dané zbraně.(1) Zbraň kategorie A a A-I je zakázáno nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit, pokud není dále stanoveno jinak. Zákaz podle věty první se nevztahuje na vývoz nebo dovoz uskutečňovaný podle zvláštního právního předpisu.9)


§ 11a
(1) Neodporuje-li to veřejnému pořádku a bezpečnosti, policie rozhodne o udělení výjimky pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I,
a) držiteli zbrojního průkazu skupiny A nebo držiteli zbrojní licence skupiny I za účelem sběratelské nebo muzejní činnosti,
b) držiteli zbrojního průkazu skupiny B, C nebo E nebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H nebo J z důvodu výcviku k zajišťování nebo podílení se na zajišťování bezpečnosti kritické infrastruktury, obchodní dopravy, konvojů vysoké hodnoty a citlivých prostor, jakož i pro účely národní obrany a s tím souvisejícího výcviku, nebo
c) držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence příslušné skupiny pro vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické účely.
(2) Žádost o udělení výjimky podle odstavce 1 žadatel odůvodní, zejména uvede zvláštní důvod pro její vydání uvedený v odstavci 1.
(3) Policie udělí výjimku, jde-li o zbraň uvedenou v § 4a písm. a), b) nebo c), držiteli zbrojního průkazu skupiny B, C nebo E, který předloží potvrzení vydané sportovně střeleckou organizací splňující podmínky uvedené v § 11b odst. 1, jejímž je členem, ze kterého vyplývá, že tento držitel
a) aktivně trénuje nebo se účastní soutěží ve střelbě, a to během posledních 12 měsíců, a
b) dotčená zbraň splňuje specifikace požadované pro danou střeleckou disciplínu uznanou mezinárodním sportovně střeleckým svazem splňující podmínky uvedené v § 11b odst. 2.
(4) Zásobník nebo sestavu nábojové schránky pro zbraň uvedenou v § 4a písm. b) nebo c) je oprávněna nabývat do vlastnictví a držet osoba oprávněná držet zbraň kategorie A nebo A-I.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví vzor tiskopisu žádosti o vydání výjimky pro nabytí vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie A-I.

§ 11b
(1) Sportovně střelecká organizace musí být držitelem zbrojní licence skupiny F, H nebo J a musí být zapsána do seznamu vedeného ministerstvem. Ministerstvo zapíše sportovně střeleckou organizaci do seznamu podle věty první na základě její odůvodněné žádosti, jde-li o sportovně střeleckou organizaci se sídlem na území České republiky a spočívá-li její činnost v pravidelném organizování střeleckých soutěží nebo ve střelecké přípravě na takové soutěže, a to ve střelecké disciplíně uznané mezinárodním sportovně střeleckým svazem podle odstavce 2. K žádosti žadatel přiloží úředně ověřenou kopii svých stanov nebo jiného dokumentu, který upravuje její vnitřní poměry a kterým doloží povahu činnosti sportovně střelecké organizace podle věty druhé.
(2) Ministerstvo zapíše mezinárodní sportovně střelecký svaz a tímto svazem uznané střelecké disciplíny, k nimž je využívána zbraň uvedená v § 4a písm. a), b) nebo c), do jím vedeného seznamu, a to na základě žádosti podané mezinárodním sportovně střeleckým svazem nebo sportovně střeleckou organizací. V žádosti se uvede právní základ činnosti mezinárodního sportovně střeleckého svazu a popíše se jeho činnost. K žádosti žadatel přiloží písemné vyhotovení pravidel střelecké disciplíny, k níž je využívána zbraň uvedená v § 4a písm. a), b) nebo c), a to v českém jazyce.
(3) Seznamy podle odstavců 1 a 2 ministerstvo vhodným způsobem uveřejní.

§ 11c
(1) Platnost výjimky udělené podle § 11a zaniká, jestliže ten, komu byla výjimka udělena, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence příslušné skupiny.
(2) Výjimku udělenou podle § 11a příslušný útvar policie odejme, pominul-li trvale zvláštní důvod, pro který byla vydána.
(3) V případě zániku platnosti výjimky nebo jejího odejmutí je vlastník zbraně kategorie A-I povinen odevzdat tuto zbraň příslušnému útvaru policie do 10 pracovních dnů ode dne zániku platnosti výjimky nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím odejmutí a postupovat podle § 64.

Fifa
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 191
Registrován: 03.05.2010 9:52
Bydliště: Praha

11.11.2017 1:01

Re: předpokládané dopady směrnice EP

Evidentně je po volbách:
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/vni ... 54205.html
""Vláda nám svým usnesením nařídila zahrnout některé změny do novely zákona o zbraních. Nejde tedy o naše návrhy...."
Kdo je prosím vláda?

Uživatelský avatar
MAO
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 265
Registrován: 08.02.2008 16:18

11.11.2017 1:22

Re: Zbranova-smernice-evropska-komise-minsiterstvo-vnitra-novela

od zdroje (MV ČR)

http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-splnilo-zadani-vlady-a-vypracovalo-novelu-zakona-o-zbranich.aspx

mmj :
Celý proces je urychlen tak, aby se stihla implementační lhůta, která končí 14. září 2018.

garf
Sponzor serveru
Sponzor serveru
 
Příspěvky: 121
Registrován: 21.10.2011 18:08

11.11.2017 3:59

Re: předpokládané dopady směrnice EP

No, ona ta "implementace" na MV skutečně probíhala už před volbama ,jenže tajně ,tak že to věděl jen Lex - aby byl u toho a pomohl radou :mrgreen: ,po volbách to jen "na vládě" odtajnili a schválili.... -kdo je vláda ? -zatím vládnou socani,
bude sice asi hůř ,ale na socany je jako vždy /1948/ spoleh :D

Mali
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 254
Registrován: 27.12.2009 19:27

11.11.2017 15:31

Re: předpokládané dopady směrnice EP

https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_ ... tab=detail

Tady máte přímo návrh zákona s předpokládanou právní úpravou. Zde např jen zlehka:
§ 3
Rozdělení zbraní a střeliva
(1) Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na
a) zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní, kterými jsou zbraně kategorie A a zbraně kategorie A-I,
§ 4a
Zbraně kategorie A-I
Zbraněmi kategorie A-I jsou
a) samočinné palné zbraně, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně,
b) krátké samonabíjecí palné zbraně pro střelivo se středovým zápalem, které umožňují vystřelit více než 21 nábojů bez opětovného nabití, pokud je jejich součástí nábojová schránka nebo je do nich vložen zásobník s kapacitou vyšší než 20 nábojů,
c) dlouhé samonabíjecí palné zbraně, které umožňují vystřelit více než 11 nábojů bez opětovného nabití, pokud je jejich součástí nábojová schránka nebo je do nich vložen zásobník s kapacitou vyšší než 10 nábojů, a
d) dlouhé samonabíjecí palné zbraně s délkou menší než 60 cm původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž její sklopení, zasunutí nebo odejmutí nemá vliv na funkci dané zbraně.

Rad
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 247
Registrován: 11.08.2009 10:43
Bydliště: Šumava

12.11.2017 14:27

Re: předpokládané dopady směrnice EP

Nejde v posílaném odkazu otevřít soubor, jak by to mělo být s dlouhýma samonabíječkama v ráži 22 lr. Návrh směrnice se jich moc netýkal, chtěl bych si jednu dopřát k ježíškovi a nechci zaplakat.

Uživatelský avatar
jirka.pap
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 394
Registrován: 15.08.2014 9:49
Bydliště: Rajec - Tisá

12.11.2017 14:46

Re: kavárna u zkráceného zásobníku

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNASYAHMCM

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přechodná ustanovení

1. Držitel zbrojního průkazu, který byl k 13. červnu 2017 oprávněným držitelem zbraně, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I, se považuje za oprávněného držitele této zbraně podle zákona č. 119/2002 Sb. ve znění tohoto zákona.
2. Platnost povolení na zbraň, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I a kterou držitel zbrojního průkazu nabyl ode dne 14. června 2017 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí spolu s platností dosavadního zbrojního průkazu. Krajské ředitelství Policie České republiky příslušné podle místa pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby vydá osobě podle věty první výjimku postupem podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, na základě žádosti podané spolu s žádostí o vydání nového zbrojního průkazu; za přijetí této žádosti o výjimku se správní poplatek nevybírá.
3. Body 1 a 2 se přiměřeně použijí na zbraň, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona považována za zbraň kategorie A-I a na kterou má držitel zbrojní licence vydaný průkaz zbraně.
4. Držitel zbrojní licence, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona drží zbraň, která je považována za zbraň kategorie A-I, na kterou nemá vydán průkaz zbraně a o níž je povinen vést evidenci v centrálním registru zbraní, je povinen navrhnout příslušnou úpravu položky číselníku zbraní nebo změnu zařazení zbraně do položky číselníku zbraní podle § 73aa zákona č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, aby bylo dosaženo souladu evidence zbraní se zákonem č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, nejpozději do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Převést zbraň podle věty první na jiného oprávněného držitele anebo takovou zbraň vyvézt nelze dříve, než je příslušná zbraň zařazena do položky číselníku zbraní v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona.
5. Držitel zbraně, která byla upravena na zbraň expanzní ze zbraně, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byla zbraní kategorie A, B nebo C podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn požádat do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k jejímu držení, jsou-li vyžadovány, pokud současně ohlásí držení takové zbraně krajskému ředitelství Policie České republiky a tuto zbraň mu odevzdá; trestnost držení takové zbraně v takovém případě zaniká.
6. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Řízení o žádosti o povolení pro nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B, která se podle zákona o zbraních ve znění tohoto zákona považuje za zbraň kategorie A-I, se dokončí podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona.
7. Platnost zbrojního průkazu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí dnem, který je v něm uveden.
8. Znehodnocení zbraně převáděné do jiného státu nebo uváděné na trh musí být ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona provedeno v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie.
9. Na zbraně kategorie C-I nabyté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ustanovení § 14a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, nepoužije před 14. březnem 2021.
10. Krajské ředitelství Policie České republiky příslušné podle místa pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby vyzve držitele povolení podle § 12 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který ohlašuje nabytí zbraně kategorie B, která se podle zákona č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona, považuje za zbraň kategorie A-I a na kterou se vztahují body 1, 2 nebo 3, aby požádal o udělení příslušné výjimky, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; za přijetí této žádosti se správní poplatek nevybírá. Držitel povolení uvedeného ve větě první, který ve stanovené lhůtě o udělení příslušné výjimky nepožádá nebo kterému nebude tato výjimka udělena, je povinen postupovat podle § 64 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění tohoto zákona.

Uživatelský avatar
4mike
saigaholic
 
Příspěvky: 6967
Registrován: 28.11.2005 15:49
Bydliště: Brno

13.11.2017 12:54

Re: předpokládané dopady směrnice EP


Uživatelský avatar
viralWinter
Občasný návštěvník
Občasný návštěvník
 
Příspěvky: 53
Registrován: 04.03.2016 19:54
Bydliště: Praha

13.11.2017 13:39

Re: předpokládané dopady směrnice EP

d) dlouhé samonabíjecí palné zbraně s délkou menší než 60 cm původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž její sklopení, zasunutí nebo odejmutí nemá vliv na funkci dané zbraně.

Nejsem právník, takže je ta čárka mezi ...ramene a vybavené... ve smyslu ...a zároveň, nebo ve smyslu ...nebo? Ptám se hlavně proto, že ze zkratkovitých formulací v médiích by vyplývalo nebo.

Piggy
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 172
Registrován: 24.07.2012 20:38

13.11.2017 14:49

Re: předpokládané dopady směrnice EP

Vždy to bude "a zároveň" a nikdy "nebo" - ono těžko si představit zbraň, co by byla pod 60 cm včetně ramenní opěry, takže tam vždy nějaká "odendací a zastamdací" opěra být musí.
Teď jsem se díval a H&K MP5 má 680 mm, Uzi 650 a pumpička dokonce 686 - a PDW co jsou kratší, už nejsou primárně určeny pro střelbu z ramene.
Takže naopak je tomu třeba rozumět tak, že pokud je k sejmutí opěry potřeba šroubovák (typicky pádlo vz. 58), tak už to sem nepatří.
A na co ses asi ptal, pokud je to po sklopení pažby delší než 60 cm, tak taky ne.

PředchozíDalší

Obsah fóra / Střelectví / Zbrojní průkaz, Legislativa, První pomoc / EU bullshit

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků