Uživatelský avatar
jirka.pap
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 451
Registrován: 15.08.2014 9:49
Bydliště: Rajec - Tisá

27.01.2021 12:29

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Kde jsi přišel k těm životnosti ?? To si četl scii -fi ?

filmovymaniak
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 407
Registrován: 13.02.2005 16:25

27.01.2021 12:49

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

myslíš, že životnost ocelového rámu z produkce CZUB nemůže být 50 000 ran?

při tendru na pistoli PČR byl požadavek 15 000 ran, životnosti 25 000 ran prý dosáhla pistole při testech ve zbrojovce, myslím že kdysi tato informace
zazněla v promo článku v SR

běžně prodávané pistole od CZUB by měly vydržet údajně minimálně 10000ran.

Co povídali majitelé, tak nejdřív odchází hlaveň, některé i po 10 000, některé po 25t,ale to jsou ty klasické cz 75

DPMS
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 1010
Registrován: 16.02.2014 14:40

27.01.2021 15:48

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Tak byl vyhlášen poslední větší očekávaný „tendr“ v oblasti ručních palných zbraní pro OS ČR. Tentokrát jde o Vězeňskou službu. Jak již delší dobu prosakovalo v odborných kruzích, vedení této OS se předem dohodlo s nejmenovaným domácím výrobcem…., a již základní zveřejněné informace tomu celkem jasně nasvědčují…

Název zakázky:

„GŘ OL - Nákup pistolí ráže 9 x 19 mm NATO (VZN)“

Specifikace předmětu plnění:
1. pistole 9 x 19 mm NATO ve velikosti kompakt s tritiovými mířidly, s příslušenstvím 3 x zásobník s vyměnitelnou patkou „+ 2“, -výměnné „gripy“ nebo hřbety rukojeti pistole ve třech velikostech, sada čištění na zbraně, pevný obal na pistoli a příslušenství, požadováno dodat 8300 kusů.
2. pistole 9 x 19 mm NATO ve velikosti full-size s tritiovými mířidly a lůžkem pro možnost uchycení kolimátoru a osvětlovače cíle, s příslušenstvím 3 x zásobník s vyměnitelnou patkou „+ 2“, výměnné „gripy“ nebo hřbety rukojeti pistole ve třech velikostech, sada čištění na zbraně, pevný obal na pistoli a příslušenství, požadováno dodat 200 kusů.
3. pistole kompakt nebo konverzní kit pro střelbu z pistole kompakt se značkovacím střelivem typu simunition "FX" nebo "UTM"" s příslušenstvím 2 x zásobník, sada čištění na zbraň, pevný obal na pistoli/konverzní kit a příslušenství, požadováno dodat 80 kusů.
4. řez pistole ve velikosti kompakt s příslušenstvím 1 x zásobník, pevný obal na pistoli, požadováno dodat 40 kusů.
5. pistole školní ve velikosti kompakt s příslušenstvím 2 x zásobník, pevný obal na pistoli, požadováno dodat 15 kusů.
6. sada náhradních dílů (1:1000) pro opravy pistolí požadováno dodat 40 kusů.
7. souprava nářadí pro zbrojíře pro opravy pistolí požadováno dodat 1 kus.
8. certifikovaná školení v České republice v českém jazyce v rozsahu
- referenti výzbrojní služby provádějící rozsáhlejší opravy - 10 osob;
- referenti výzbrojní služby provádějící jednoduché opravy - 45 osob;
- instruktoři střelby, kteří budou školit ostatní uživatele - celkem 80 osob.

Doposud zdánlivě OK, ale níže už je vidět, že de nejde o normální soutěžní proces:

6. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA RÁMCOVÉ DOHODY

Předpokládaná hodnota rámcové dohody činí 140 000 000 Kč bez DPH!!!

Komentář:
Tj. 169,4 mega v Kč s DPH a téměř dvounásobek ceny, za kterou lze talkový tendr při skutečné otevřené soutěži na světovém trhu zrealizovat, zejména, když musí být zadavateli Vězeňská služba nepochybně známy ceny podobně nakonfigurovaných pistolí z nedávného tendru u Celní správy ČR….. (Glock s tritiovými mířidly pod 10 000 Kč s DPH), v praxi tedy Vězeňská služba vyčleňuje na hromadně pořizovanou pistoli, pokud tedy započítáme všechny pistole včetně výcvikových variant asi 19,6 tis. Kč s DPH na jeden kus, a to se pohybujeme často již i nad cenovou úrovní kusového prodeje některých typů pro službu velmi vhodných zbraní v maloobchodní síti. Proč je plánovaná cena tak značně přetažená, lze jen tušit….


A pak to pokračuje:

7. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 89 ZÁKONA

Z důvodu zajištění ochrany informací si zadavatel nepřeje, aby konkrétní technické podmínky byly volně přístupné na profilu zadavatele. Z tohoto důvodu budou technické podmínky součástí výzvy k podání nabídek.
Komentář:
Lze jen velmi obtížně vysvětlit, proč by technické požadavky kladené na běžné služební pistole měly být před veřejností utajovány, když jsou např. známy typy a parametry zbraní pro ÚRN P ČR, leda že …. Technické požadavky kladené na pistole nejsou tedy předem známy a zadavatel je může, i s ohledem na další konkrétní zájemce o účast v soutěži, kteří vstupním diskriminačním sítem nakonec, navzdory úporné snaze zadavatele, projdou, ještě patřičně „vyladit“!


8.11 TECHNICKÁ KVALIFIKACE

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle § 196 odst. 1 písm. b) zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil seznam významných dodávek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele a osvědčení objednatele.

Za významnou dodávku se považuje dodávka palných zbraní ve smyslu Části první Přílohy č. 1 k zákonu o zbraních.
Dodavatel splní toto kritérium technické kvalifikace, pokud splní obě níže uvedené podmínky:
a) celková hodnota dodávek uvedených v seznamu významných dodávek dosáhne hodnoty min. 100 000 000 Kč bez DPH.
b) alespoň jedna z těchto významných dodávek dosáhne hodnoty min. 20 000 000 Kč bez DPH.

Komentář:
Tak v ČR tyto limitní částky za posledních pět let díky diskriminaci splní CZUB a ještě CZUB….


14. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti. Jediným hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti nabídky je v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Dojde-li k situaci, že nejnižší nabídková cena 2 nebo více účastníků bude shodná, rozhodne o tom, která z těchto nabídek bude považována za ekonomicky nejvýhodnější, los.

Komentář:
Takže opět žádná přímá komparace nabízených zbraní, žádné uživatelské testování, ale jistě jen tradiční formální výběr na základě certifikátů a ceny. Komu tento model výběru s naprostým vyloučením uživatele asi vyhovuje… .Pokud by došlo k té losovačce, tak si ji umím živě představit, návod nám tuším ukázali již v Karlových Varech.


16. PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI

„Jakožto účastník zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s názvem „GŘ OL - Nákup pistolí ráže 9 x 19 mm NATO (VZN)“, realizovaného zadavatelem Česká republika – Vězeňská služba České republiky, IČO 00212423, se tímto zavazuji, že jak v průběhu tohoto zadávacího řízení, tak v době po ukončení tohoto zadávacího řízení budu zachovávat mlčenlivost o veškerých údajích týkajících se technické specifikace komodit poptávaných v tomto zadávacím řízení, jakož i o všech dalších údajích souvisejících s tímto zadávacím řízením, o nichž jsem se dověděl v průběhu tohoto zadávacího řízení nebo v době po ukončení tohoto zadávacího řízení, s výjimkou údajů, které mají být o tomto zadávacím řízení dle příslušných ustanovení účinných právních předpisů povinně zveřejněny.“

Komentář:
Nechceme, aby technické a další požadavky námi kladené na běžné služební pistole znala veřejnost, proč asi…., že by byly tak nestandardní….

17. UPOZORNĚNÍ NA PŘEDPOKLÁDANÉ POŽADAVKY ZADAVATELE UVEDENÉ VE VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK
bod d)
Zadavatel bude vyžadovat, aby účastníkem nabízená pistole byla v posledních 3 letech předmětem dodávky pro minimálně jeden státní ozbrojený sbor členské země NATO. Účastník bude v rámci své nabídky splnění této zadávací podmínky prokázat osvědčením tohoto ozbrojeného sboru.
Komentář:
Ono už nestačí, aby byla nabízená pistole v ozbrojeném sboru členské země NATO zavedena, ona musí být dokonce pořízena v posledních třech letech… Kdopak asi může vykázat, mj. díky státem napřímo přidělené velké zbrojní zakázce, splnění těchto podmínek….


Je vskutku už nedůstojné a trapné, jak diskriminační, reálně nesoutěžní, resp. přímo protisoutěžní a odbornost v podstatě zcela vylučující „tendry“, kdy se nabízené zbraně vůbec nekomparují, v reálných podmínkách nasazení netestují a uživatelé se s nimi v praxi seznámí až po uzavření příslušné smlouvy (rámcové dohody), se v ČR dnes běžně vyhlašují. „Výběrové“ řízení u Vězeňské služby je ale vlastně jen sofistikovanější verzí nechvalně známého výběru útočné pušky CZ 805 Bren, kdy popis jejího výběru, s ohledem na pravidla zdejšího fóra, přiložím do příslušného oddílu „CZ 805 Bren“.

Jak píši ve zmiňovaném komentáři u CZ 805 Bren, již za pouhé jedno odpoledne na střelnici by šlo při fyzické komparaci několika vhodně vytipovaných pistolí rozhodnout mnohem účelněji, efektivněji, objektivněji a racionálněji. Ale pro takto jednoduchá a průhledná porovnání zde není politická vůle. Kdyby si ozbrojené složky vybíraly zbraně a další komodity skutečně, na vrchnosti nezávisle, kdo by pak promazával zdejší politická soukolí... :evil: :twisted:

Výsledky českých tendrů proto nemají prakticky žádnou vypovídající hodnotu, neb v drtivé většině nejde o žádný výběr z více nabídek, ale jen o realizaci předem zákulisně dohodnuté záležitosti, pouze tu a tam, např. v letitém „tendru“ u Celní správy ČR, se věci těm v zákulisí postupně vymknou kontrole a přes silnou diskriminaci nakonec zvítězí předem nepreferovaný dodavatel. O této skutečnosti zahraniční zbrojovky obvykle vědí, a proto své aktivity na tomto služebním trhu většinou již silně omezily nebo dokonce ukončily (a to je i cílem). Takže nám bohužel asi bude, stejně tak jako za socialismu, vládnout jen státem léta nedovoleně podporovaný „kovozemědělec“. :evil:

filmovymaniak
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 407
Registrován: 13.02.2005 16:25

27.01.2021 16:52

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Ahoj, co teda czub může nabídnout zkompaktů P-07 , P-01 hliníkový rám, ocelový rám,
u p-10c nevím zda existuje varianta simunition, tím pádem by vybírali z těch prvních 3 modelů?

DPMS
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 1010
Registrován: 16.02.2014 14:40

27.01.2021 19:17

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Určitě jim jde o CZ P 10. I když tím, že nezveřejnili technickou část zadání, mohou dodatečně a samozřejmě i ryze účelově technické požadavky ještě pozměnit podle toho, kdo pronikne celkem znatelným diskriminačním štítem podmínek pro samotnou účast ve "výběrovém" řízení. Takže opravdu zatím nelze zcela vyloučit i kohoutovou pistoli, především pak v případě, že by nabídku CZUB pro fázi hodnocení nebezpečně ohrožoval Glock. Už jednou jim totiž Glock natrhl pr... u Celní správy, kdy czubáci přes své kontakty u Celní správy ČR neustále manipulovali podmínkami "výběrového" řízení a spoléhali na jediné kritérium nabídková cena, a Glock je pak cenou celkem jasně převálcoval. :mrgreen: Otázkou je, zda Glock, který mnohokrát prokázal, že umí vyhrát regulérní a velké tendry, viz naposledy Francie, se bude chtít v takovém pochybném prostředí angažovat. CZUB totiž může využít velkého armádního kontraktu z jara a výhodu z vyšších nesoutěžních marží přenést do zakázky Vězeňské služby a podhodit zde cenu pistolí... To očekávám jako asi nejreálnější vývoj děje.... (mj. proto je státní podpora, kterou poskytuje ČR CZUB, v EU zakázaná)

Výcvikové varianty pistole existovat sice ještě nemusí, jde ale o tzv. rámcovou dohodu, navíc ryze formální "papírový" výběr, a tam mají celkem velký manévrovací prostor. Záleží na dohodě dodavatele a odběratele, co v rámci uvedených čtyřech let trvání rámcové dohody bude a v jakém pořadí vlastně nakupovat. Když se např. konverze CZUB v rozumném čase nepovedou, prostě je Vězeňská služba nekoupí a mít je nebude.... (zadavatel vlastně jen vymezil maximální rozsah svého nákupu). Proč myslíš, že dané "výběrové" řízení bylo zadáno právě takto....

Např. se ví, že CZUB má s konverzemi značkovací munice (zejména pro dlouhé) trvalé problémy, tak je MO ČR zatím prostě v rámci na jaře uzavřené rámcové dohody neobjednává... :evil: :twisted: :mrgreen:

Ze zadání je celkem jasné, že tohle není práce lidí z Vězeňské služby, ale s jasným cílem promyšlené dílo externího "dodavatele" zadávacích podmínek, takže zde jde nepochybně o to "zlegalizovat" již učiněnou zákulisní dohodu o dodavateli...

Mně šlo ale o to, v tomto a i v komentáři, jenž jsem přiložil k CZ 805, popsat naprostý úpadek "výběrových" řízení pro OS v ČR, kdy se dnes doposud nezavedené zbraně do výzbroje ozbrojených složek státu již zcela běžně nakupují (nasmlouvají) bez obvyklých komplexních technických a uživatelských zkoušek, bez jakékoli komparace s konkurencí, či dokonce i bez jediného výstřelu. :shock: :evil: :twisted:

Kdy naposledy byly zbraně při výběru s konkurencí skutečně vzájemně porovnávány...., asi jen u Policie ČR, a to téměř před 20 lety (HaK MP5, Glock, SAKO TRG)...

Uživatelský avatar
Walt
 
Příspěvky: 1413
Registrován: 20.01.2004 14:30
Bydliště: Králův Dvůr

07.08.2021 1:09

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Protiteroristická jednotka policie URNA a elitní zásahové jednotky potřebují akutně dozbrojit špičkovou výzbrojí, v opačném případě bude zásadně ohrožena jejich akceschopnost. Že se tak může stát, varuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz poslanec Pavel Růžička (ANO), člen Výboru pro bezpečnost. Upozorňuje i na nepřípustné tlaky lobbistů a nešťastná rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

https://zpravy.aktualne.cz/ruzicka-prot ... 47VSqttCCY


Reklama

DPMS
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 1010
Registrován: 16.02.2014 14:40

07.08.2021 18:16

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Tento problém graduje již celou řadu let, spíše desetiletí. :evil:

Policie ČR má reálné velmi špatné zkušenosti nejen se zbraněmi z produkce CZUB (vše stálo za…, nebo se muselo velmi složitě dovyvíjet a zdokonalení na CZUB doslova vynucovat), ale i se samotnými CZUBáky, kteří mají krajně problematické morální standardy a hodnoty a v praxi tak náleží z velké části již do nekompatibilního kulturního okruhu…(dost svými praktikami připomínají nechvalně známé africké, či indické obchodníky)… :twisted: :mrgreen:

CZUB v posledních letech vyvinula obrovské úsilí, aby Policii ČR svými produkty ovládla, její zbraně však ve zkouškách neobstály, a tak místo zdokonalování vsadila na tradiční pozitivní a negativní motivaci, kdy v posledním období jde již především jen o motivaci negativní, tedy nátlak a vyhrožování. :evil:

Jelikož se ani touto metodou nepodařilo CZUB stávající vedení PP ČR přesvědčit, že má svým podřízeným nařídit pořizovat výhradně zbraně z produkce CZUB (což by bylo mj. nezákonné), tak najala právní kancelář a bývalou vrcholnou političku sociální demokracie s dobrými kontakty do státní správy, Buzkovou, aby s využitím dost problematické soutěžní legislativy a těchto kontaktů policii zabránila dozbrojit specializované složky již zavedenou a kvalitní výzbrojí zahraniční provenience. :-)

ÚOHS, který doslova obhajoval výjimku pro dodávky zbraní z produkce CZUB do výzbroje resortu MO ČR v objemu 2,85 miliardy Kč (výjimka byla dle právníků udělena nezákonně, neboť cca 90% zboží nesplňuje obvyklý odborný výklad pro „vojenský materiál výlučně pro vojenské účely“, neboť např., účelové doplňkové označení konstrukčně prakticky stejné pistole CZ P 10 dovětkem NATO neznamená, že je tato podmínka naplněna…), v případě dodatečných dodávek dlouhých zbraní značky Heckler a Koch ÚOHS naopak věc posuzoval neuvěřitelně striktně, tak, jak se píše v článku, jako by policie dokupovala obyčejný nábytek. :!:

Ačkoli zákon o zadávání veřejných zakázek hovoří o možnosti dodatečného nákupu ve lhůtě delší, než ony zmiňované 3 roky, ÚOHS to u ručních palných zbraní s vysokým unifikačním potenciálem a životností v desítkách let, v rozhodnutí vyloučil, ačkoli lepší příklad zboží pro ony zvláštní okolnosti dle zmiňovaného zákona by se hledal jen opravdu těžko…. :idea:

Přesně v duchu článku, když se pořizují zbraně CZ, soutěžit se nemusí, a to ani tehdy, když jde o miliardy a zbraně CZ jsou evidentně zcela odlišné, od těch v armádě již zavedených (CZ 805 vers CZ Bren 2, či CZ 75 SP 01 Phantom vers CZ P 10), když však policie dokupuje shodné zbraně, v řádově menších objemech, ke zraním již zavedeným, pak se najednou soutěžit prý musí, a to i tehdy, kdy se rozvrátí unifikace a státu díky provozu nejednotné výzbrojní základny budou vznikat značné vícenáklady a další problémy a rizika... :twisted: :(

V praxi zde vůbec nejde o hospodářskou soutěž, ty skutečně regulérní soutěže by CZUB stejně nevyhrála, ale jim jde o to proces dozbrojení zastavit a pak u politiků vymoci ovlivnění zadání nové soutěže tak, aby o kvalitu výrobků vlastně už nešlo, popř., aby byla nahrazena nějakými certifikáty od spřízněných zkušeben (stačí se podívat, že pokud zde v ČR nějaké tendry vyhlášeny vůbec jsou, zbraně se vzájemně nekomparují a uživatel (komise) je před nákupem fyzicky v praxi ani nevidí (netestuje, stejně jako to bylo u „slavné“ CZ 805). Obvykle má takové soutěže rozhodnout série diskriminačních podmínek a cena. Ale ani za takových podmínek nemusí být CZUB nakonec úspěšná, viz pistole u Celní správy, kde ji cenově porazil Glock a uvidíme, jak dopadne další pro CZUB „odladěné“ výběrové řízení u Vězeňské služby…

CZUB zde bez reálné soutěže získala po roce 2000 cca 90% předmětných státních zakázek, v objemu okolo 6,5 miliardy Kč, a že byly s jejich zbraněmi nemalé problémy, kdy např. MO ČR doslova po pár letech v podstatě zahájilo nové předčasné přezbrojení…. A jelikož jí to díky neuvěřitelné toleranci vysokých funkcionářů resortů a především politiků vždy zatím prošlo (všichni tušíme proč vůči tomuto dodavateli tolerance v takové míře existuje), tak chce vystupňovaným nátlakem získat celých 100% trhu, kdy policie a zejména pak speciální složky policie však její zbraně nechtějí, neboť jsou si vědomy, že se nejedná o deklarovanou světovou špičku a rovněž vědí, či tuší, s jakými problémy by se musely v provozu potýkat. :!:

CZUB chce svým postupem rovněž zabít více much jednou ranou, neboť doposud těžila z krajně problematické argumentace, že je jediný domácí výrobce, jenže policejní i jiné složky si již několikrát vyzkoušely zbraně malých tuzemských výrobců, kdy některé se ve zkouškách jeví podstatně lepší (ale i levnější) než produkty CZUB a i výrobní kapacity těchto malých firem by průběžné potřeby ozbrojených složek již pokrýt dokázaly. Z jejich pohledu je třeba zabránit, aby se dosavadní velmi účelová diskuse na téma zbraně tuzemské, či zahraniční (zde jen připomínám, že ve státech EU je vzhledem k legislativě tato diskuse většinou zcela nelegitimní) změnila na téma, proč stále pořizovat zbraně z CZUB, když jsou zde i jiné, lepší a levnější tuzemské výrobky. :idea:

Je to takový test míry shnilosti místní demokracie, zda dokáže výrobce s kontakty na politiky, i za cenu ohrožení akceschopnosti exponovaných policejních složek, nezákonně prosadit své partikulární zájmy, a do ozbrojené složky vynutit zbraně, které tam prakticky nikdo obeznámený s problematikou nechce… Min. některým, s věcí obeznámeným, politikům se to jak vidno nelíbí….

Dle mých informací navštívil PP poradce MV a vynutil si komisi k přehodnocení dosavadních nákupů zbraní, takový prvoinstanční nátlak: zapomeňte na své potřeby, zvažte přání pana ministra a zavrhněte dosavadní způsob uvažování, že nikdo není tak bohatý, aby si kupoval zbraně z CZUB…. Mj., taková přání jsou v právním státě zpravidla zcela nezákonná. :twisted:

DPMS
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 1010
Registrován: 16.02.2014 14:40

08.08.2021 11:35

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

1. Pro většinu tuzemských tendrů nejsou v oblasti dlouhých ručních palných zbraní třeba tak velké výrobní kapacity, tedy kapacita v řádu mnoha tisíc až desítek tisíc kusů zbraní ročně. Obvykle pro dodávku bezpečnostním, či jiným specializovaným ozbrojeným složkám postačí výrobní kapacita v řádu několik stovek kusů zbraní ročně. Např. Policie ČR za posledních 25 let snad nikdy nepořídila více než 750-800 dlouhých zbraní za jeden kalendářní rok, obvykle jsou to 2-3 stovky kusů dlouhých ručních palných zbraní (samopaly a pušky). Např. 601. skss vypsala tendr tuším na 350 souprav AR15, resp. M4, takže už zde v ČR existují výrobci, kteří by převládající menší tendry z hlediska výrobní kapacity bez problémů zvládli.
2. Kromě relativně velkého objemu útočných pušek pro MO ČR (i zde však byly nákupy rozděleny na několik objemově menších, po několika tisíci kusech, kdy současný souhrnný stav, tj. od smlouvy z roku 2010 je patrně okolo 25 000 souprav CZ 805 a CZ Bren 2), jde většinou o kontrakty v řádu stovek až malých jednotek tisíců kusů zbraní, obvykle rozložených na dodávky v rámci několika let.
3. I samotná CZUB dodala prvních 500 souprav CZ 805 v roce 2011 s více než půlročním z prodlením (mj. díky zjevným vadám šly tyto Breny rovnou zpět na reklamaci), a ještě několik let pro ni byl velký problém výrobu pušek citelně zrychlit, aniž by se to ihned negativně neprojevilo na kvalitě pušek.
4. Potřeba velké výrobní kapacity pro většinu tuzemských tendrů v oblasti dlouhých ručních palných zbraní je tedy mýtus, často i záměrně šířený…
5. Nechci předbíhat událostem, či někomu zde dělat reklamu, vše má svůj čas. Skutečnost, že oba Breny nejsou nejlepší útočnou puškou vyráběnou v ČR, je myslím zasvěceným celkem známa…

ostrostrelec
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 266
Registrován: 08.10.2006 17:18
Bydliště: ZL

08.08.2021 12:33

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Kvalitní výrobek zpravidla reklamu nepotřebuje, jen by mě zkrátka zajímalo, co v ČR je vyráběno v dané kvalitě a vyhovělo vojskovým zkouškám lépe než ten Bren, stačilo by mi to i do SZ, pokud se nejedná o tajnou informaci, ale nemyslím, že tato informace je něco, co by mohlo podléhat utajení.
Čistě z toho, co se u nás vyrábí, tak si dovolím tipnout. Luvo vyřadím, kvalita není kdo ví co, CSA vyřadím, protože 58 se už jednou vyřazuje, tak je to nesmysl, PAR si osobně nemyslím, Antreg je moc nový, osobně si jej netroufnu hodnotit, takže mi zbude V-AR? Jsem aspoň blízko? Tuzemských výrobců moc není.

DPMS
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 1010
Registrován: 16.02.2014 14:40

08.08.2021 18:21

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Dovoluji si upřesnit, že termín vojskové zkoušky zahrnuje různě definovaný soubor zkoušek, které ověří vhodnost zbraně pro nasazení u vojsk z pohledu koncového uživatele. Soubor zahrnující komplexní ověření u ozbrojených sil se skládá z kontrolních a vojskových zkoušek, u bezpečnostních složek by se užily termíny technické a uživatelské zkoušky.

Právě tyto vojskové zkoušky byly např. u CZ 805 realizovány až po podpisu kupní smlouvy, což kritizoval i NKÚ, a puška v nich nevyhověla a léta se pak musela dovyvíjet.

Vojskové, či přesněji uživatelské zkoušky jsou v současné době často vypouštěny ve zdejších pro CZUB „optimalizovaných tendrech“, viz nákupy pistolí u Celní správy a Vězeňské služby, prý z důvodu (nikdo to samozřejmě oficiálně nepřizná, neb je to nezákonné), aby již nastavený proces (zákulisní dohodu) uživatelé při testování zbraní nějak nezbořili (aby si testující nakonec nevybrali jiný výrobek, než chce vedení této ozbrojené složky, což se v minulosti i stalo… :mrgreen: ). Takže pokračování v trendu téměř absolutního formalismu u výběru zbraní…. Jak jsem již ale psal, ani tento odborný faux pas, kdy se uživatel, resp. i výběrová komise, v praxi důkladně seznámí se zbraněmi až po podpisu kupní smlouvy, resp. až při dodávkách nezabránil u Celní správy vítězství konkurenčního Glocku, byť to celé martyrium trvalo snad 8 let.

Zbraně pro dodávky bezpečnostním složkám obvykle neabsolvují vojskové zkoušky, ale zkoušky odlišné a často i jinak definované, kdy voskové zkoušky spojovat přímo s kvalitou produktu je poněkud velmi nepřesné.

Mj. mnohé požadavky kladené na CZ 805 a CZ Bren 2 nejsou nic světoborného:

• Bezpečnost a odolnost zbraně při pádu z běžných manipulačních výšek (dle obvyklých vojenských metodik),
• funkční spolehlivost v běžných podmínkách max. 0,2% závad, tj. střední doba mezi dvěma závadami min. 500 ran (započítávají se jen závady zaviněné zbraní),
• schopnost funkce v definovaných ztížených podmínkách (dle obvyklých vojenských metodik),
• rozptyl při střelbě jednotlivými ranami max. 4MOA…

Jelikož metodiky NATO (Zkušební metodiky pro budoucí malorážové systémy NATO AC/225) obvykle užívají i bezpečnostní složky a samozřejmě další armády, a to nejen členských zemí NATO, obvykle je každý nový služebně pojatý produkt navržen tak, aby jim vyhověl.

Těmto požadavkům dokážou z chodu často vyhovět i zcivilnění vojenské zbraně… :!: :D

Mj. CZ 805 i CZ Bren 2 se obvyklé praxi vymykají v tom, že u nich výrobce MO ČR negarantuje tzv. 100% zaměnitelnost součástí, což v dnešní době a vzhledem k úrovni strojírenství považuji již za naprosté faux pas. :twisted:

V ČR jsou požadavky kladené na výrobek bohužel používány často diskriminačně, zejména vůči malým výrobcům, tedy neslouží k ověření skutečné kvality, vlastností a schopností výrobku, ale jako administrativní a nákladová bariéra znemožňující účast menších a méně bohatých...proč, no přeci proto.... :evil: :twisted:

V ozbrojených složkách se v nepravidelných intervalech zkouší zbraně více výrobců, mj. zkoušeny byly i různé varianty pušek a karabin firmy V-AR, v samonabíjecí i samočinné variantě, a to v několika rážích. Výhodou malých výrobců je velká pružnost a schopnost rychle a mnohem levněji vyvinout produkt přímo dle potřeb zákazníka, to molochy obvykle neumí, nebo je to zdlouhavé a hrozně drahé, kdy navíc platforma AR 15 jasně ukazuje své doposud nepřekonatelné vlastnosti a schopnosti… :D

DPMS
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 1010
Registrován: 16.02.2014 14:40

03.09.2021 17:31

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Tak se ve „výběrovém řízení pro Vězeňskou službu ČR opět, a popravdě celkem očekávaně, schyluje k další trapné události a patrně i k dalšímu nekonečnému martyriu při přezbrojování jednoho bezpečnostního sboru. :evil: :twisted: :mrgreen:

Podmínky „výběrového“ řízení jsem zde popsal již v komentáři z 27.01.2021 v 15:48.

Jelikož se CZUB, nehledě na sebevědomé deklarace, a po neblahých zkušenostech, bojí přímé komparace vlastních zbraní s konkurencí, bylo i toto řízení velmi formální, s vyloučením testování zbraní samotnými uživateli (viz princip výběru „slavné“ CZ 805 Bren). :twisted:

Úspěch domácího výrobce měl být založen na tom, že kombinací více či méně diskriminačních podmínek, které s kvalitou dodávek samozřejmě nikterak nesouvisí, byla vyloučena prakticky většina světových výrobců pistolí, ovšem až na Glock, který si nakonec, stejně jako u Celní správy ČR, vynutil právo nabídku podat (jen pro představu, již to je v ČR velký úspěch...). :cry:

S tím v CZUB se skřípěním zubů asi již počítali, ale poučeni z porážky u Celní správy ČR, s využitím nemalé konkurenční výhody, kdy loni, tradičně bez výběrového řízení, s MO ČR podepsali kontrakt na dodávku cca 39 000 ručních palných zbraní s příslušenstvím za 2,85 miliardy Kč, mj. i 21 300 pistolí CZ P 10 s příslušenstvím, a mohli tedy využít vyšší marže realizované v nesoutěžním prostředí, navíc i zálohy ve výši 100% ceny, poskytnuté jim navíc MO ČR na část objednaného zboží s ročním předstihem. Počítali prostě s tím, že Glock, který musel do nabídky poskytnout modifikované pistole 5. generace (musel totiž splnit speciální přání Vězeňské služby, tedy to, co vyhovuje ÚRN PČR, není asi zcela ono pro příslušníka VS… :D ), porazí nižší nabídkovou cenou. :mrgreen:

Z neoficiálních informací vyplývá, že souboj skončil velmi rychle tak, že CZUB byla nabídkovou cenou Glocků ihned knokautována již v prvním kole a jelikož vítězným účastníkem předmětného řízení je ten, který doložil veškerá požadovaná osvědčení a pistole s příslušenstvím v zadavatelem požadované konfiguraci nabízí za nejnižší cenu, měla být CZUB odpočítána a vynesena z ringu, a vítězem prohlášen Glock, resp. tuzemský zástupce MPi.cz. Jenže to bychom nesměli žít ve shnilostátě.

Po cca měsíci hodnocení, kdy jediným kritériem byla pouze nabídková cena, což je jistě velmi náročný a zdlouhavý proces…. :mrgreen: přišla od Vězeňské služby ČR oficiální informace, že výběrové řízení je zrušeno z „ekonomických důvodů zvláštního zřetele“…. :!: :?: :cry:

Zajímavé, že zadavatel, který má mít na takové výběrové řízení předem alokovány finanční prostředky, na to nepřišel před jeho vyhlášením, ani ve lhůtě pro podání nabídek, ale až poté, co oba účastnící podali nabídky a zadavatel se tak seznámil s oběma nabídkovými cenami, tedy i s cenou MPi.cz. :shock: :mrgreen:

Nedůstojnost tohoto zjevně účelového tvrzení spočívá v tom, že zadavatel, ačkoli sám označil stávající používané pistole za již nevyhovující, viz citace dole, najednou, až ve finále výběrového řízení zjistil, že na jejich obměnu prý nemá finanční prostředky, takže nedávno ještě priorita, nyní už nedůležitý nákup…

Jenže výsledkem „výběrového“ řízení nebyla klasická kupní smlouva, ale tzv. rámcová dohoda, která není žádným závazkem k plnění, tedy zadavatel může odebrat formou dílčích smluv (objednávek) jen tolik zbraní s příslušenstvím, na které má finanční prostředky, navíc kontrakt byl rozložen na období čtyř let, omezené finanční prostředky tedy nejsou zásadní překážkou v pokračování výběrového řízení ani podpisu rámcové dohody. Byť patrně v omezeném objemu, lze tedy pokračovat… :shock:

Proč byla veřejná zakázka v objemu přes 100 mil. Kč předčasně ukončena, je čtenářům tohoto bloku jistě jasné, a že takové účelové jednání ve prospěch CZUB zde není poprvé, kdy vývoj dosvědčuje velmi tristní stav státní správy a obrovský vliv politicko-ekonomických lobby na její rozhodování, kdy vítězství privilegované CZUB je pro stávající vedení Vězeňské služby ČR mnohem důležitější, než nutná výměna nevyhovujících a popravdě i nebezpečných zbraní CZ mod. 75/85 u příslušníků VS a samozřejmě i úspory ve výdajích státního rozpočtu! :evil: :twisted:

Prostě soutěžit budeme tak dlouho, dokud nenajdeme způsob (trik), jak „výběrové“ řízení nakonec vyhraje CZUB… :mrgreen: Že je to zcela nezákonný přístup, zdůrazňovat snad netřeba.

Pro CZUB to musí být celkem frustrující. Je to již druhé, řekněme, že výběrové řízení, které si nechala ušít přímo na míru, a přesto nezvítězila… :twisted: :mrgreen:

Citace ze zadávací dokumentace:
"... Technické parametry a požadavky Samonabíjecí pistole v ráži 9 x 19 mm NATO, která svými takticko-technickými parametry a používaným střelivem nahradí opotřebované a technicky závadové pistole ČZ 75...".

Poznámka:
Asi málokdo ví, že Vězeňská služba ve velké míře užívá pistole CZ mod. 75/85, které byly původně ve vlastnictví Policie ČR a které Policie ČR před cca 15 a více lety z výzbroje vyřadila pro nevyhovující vlastnosti a často i pro vysokou míru opotřebení, kdy VS si z nich vybrala alespoň nejvíce použitelné kusy… Již samotné toto konstatování je velkou ostudou odpovědných osob na Vězeňské službě… :cry:

selag
 
Příspěvky: 556
Registrován: 08.06.2005 13:45
Bydliště: Vysočina

24.09.2021 12:07

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Že by se v ÚHOS přece jen něco pohlo....?
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mini ... ntent=main

hrd
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 639
Registrován: 08.02.2009 20:25
Bydliště: Praha

24.09.2021 15:18

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Se bojím, jestli to není opačně, ČZUB v roce 2001 myslím žádné pušky a samopaly nevyráběla, takže to tipuji na MP5.

DPMS
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 1010
Registrován: 16.02.2014 14:40

24.09.2021 21:52

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Obecně

V uvedeném případě se jedná o samopaly HaK MP5, verzí A, SD, K, samopaly třídy PDW HaK MP7A1, útočné pušky HaK G 36 a 416A5, bojové pušky HaK 417 a pušky pro přesnou střelbu HaK G 28.
Jde o součást sílícího nátlaku CZUB a spřízněných politiků na Policii ČR, která již léta odmítá upřednostnit nákup zbraní z produkce CZUB, a to na základě letitých krajně negativních zkušeností, jak se zbraněmi značky CZ, tak i se samotnou CZUB.

CZUB svými dodávkami resortům evidentně škodila, což lze velmi dobře doložit. Jen v Policii ČR, a to i při maximální snaze výzbrojního úseku o eliminaci škod, jde od počátku 90. let již o vícenáklady (škody) v řádu jednotek stamilionů…

13 000 zcela nevyhovujících pistolí CZ mod. 75/85, dodaných v první polovině 90. let, odborný úsek nesouhlasil, nákupy nakonec po intervenci tehdejšího GŘ CZUB Dudy silou rozhodnutí prosadil MV Jan Ruml. Pistole v tehdejší ceně cca 100 mil. Kč, což byly tehdy opravdu velké peníze, byly po dodání odbornou komisí označeny za zcela nevyhovující a musely být z výzbroje předčasně vyřazeny. S jejich provozem, resp. s jejich vadami výrobního a konstrukčního charakteru byly spojeny i mimořádné události s vážnými následky na zdraví. (na Střelectví je již v předchozích komentářích podrobněji rozebráno).

Dodávka 46 000 pistolí CZ mod. 75 D Compact, kdy místo tendru na nátlak uherskobrodské lobby rozhodla sociálnědemokratická vláda svým usnesením č. 338/2000, že policie musí zrušit již probíhající, politiky velmi okleštěný tendr, kde CZUB, resp. její zbraně utrpěly totální fiasko, a přímo oslovit CZUB, ačkoli bylo velmi dobře známo (testy), že všechny tehdejší produkty CZUB požadavkům policie nevyhovovaly. Pistole dle předpokladů s velkou rezervou nesplnily ani základní požadavky kladené na služební zbraň, musel být proto zahájen vynucený dovývoj, který před podpisem kupní smlouvy trval cca 2 roky a ještě v průběhu dodávek roky téměř tři... Ačkoli se před nákupem, se kterým odborná komise nesouhlasila, podařilo na nátlak výzbrojního úseku policie odstranit většinu doslova fatálních vad pistolí, výrobní vady u hromadných dodávek způsobily, že 30 000 pistolí ze 46 000 vykazuje vady, pro které měly být tyto CZUB vráceny. CZUB se s podporou politiků v zádech oprávněným reklamacím policie vždy vysmála, a žaloba nebyla z rozhodnutí tehdejšího MV Langera nakonec podána. (na Střelectví je již v předchozích komentářích podrobněji rozebráno).


Mezi zasvěcenými je všeobecně známo, že Policie ČR považuje produkty CZUB za druhořadé a má to podložené i argumenty, proti kterým politici, přes silný nátlak, zatím moc nezmohli….

Jelikož vedení Policie ČR nepodlehlo politickému nátlaku, aby zakázalo svým podřízeným nákup zahraniční výzbroje, což je mj. požadavek zcela nezákonný, a současné vedení MV (socialista Hamáček) na takto flagrantní protiprávní krok asi nemá odvahu, byla zvolena složitější, poněkud zdlouhavější a sofistikovanější cesta, jak Policii ČR, v podstatě poslední ozbrojenou složku, která si nenechá od CZUB diktovat, co a za kolik má pořídit, postupně zlomit.
V tomto směru je odstrašujícím příkladem MO ČR, kdy obrana skáče tak, jak CZUB píská, dokonce se do testů vybírají vhodní lidé, aby nedělali příliš potíže, neboť i v nesoutěžním prostředí mívá CZUB velké potíže deklarované parametry u svých produktů vůbec splnit.

V zemi, která se navenek tváří jako právní stát, ale kde si můžete koupit i úřad, a ovlivnit jeho rozhodování, nejprve zablokujete dokončení přezbrojení Policie ČR, které je hotové asi z 80%, a to zákazem plnění smluv a následně rozhodnete, že i starší smlouvy byly uzavřeny nezákonně. Tímto postupem si připravíte půdu k doposud neznámým krokům, kdy podřízené složce vnutíte svoji vůli, bez ohledu na jakkoli její odbornou protiargumentaci.

Obhajoba Policie ČR

Policie ČR argumentovala, že nemohla předvídat nákupy související s navýšenými potřebami v důsledku prudké změny bezpečnostní situace v Evropě po roce 2015 a také proto nebyly tyto potřeby do původních plánů majetku zahrnuty. Že tyto navýšené potřeby byly zahrnuty až dodatečně, a to do urychleně aktualizované systemizace služebních zbraní, vypracované pod tlakem nově vzniklých bezpečnostních rizik. Zbraně z dotčených smluv byly primárně určeny právě k mimořádnému a urychlenému pokrytí potřeb navýšených až o desítky procent, kdy toto navýšení nebylo zadavatelem nejen původně plánované, ale tento ani nikterak neovlivnil a ovlivnit ani nemohl skutečnou příčinu jejich vzniku, tedy prudkou změnu bezpečnostní situace v Evropě.

V důsledku změny bezpečností situace došlo nárůstu systemizovaných počtů policistů u speciálních jednotek (z 8 zásahových jednotek vzniklo celkem jednotek 10 a to personálně posílených, cca o dvě stovky policistů - specialistů), ale současně došlo i k nárůstu úkolů, které si vyžádaly u vybraného okruhu jednotek vytvoření tzv. prvosledových hlídek, které aktuálně zahrnují cca čtyři tisíce vyčleněných policistů. Že právě tyto úkoly a organizační změny dodatečně vynutily navýšení původně plánovaného počtu provozovaných zbraní, zejména pak dlouhých zbraní, jako jsou samopaly, útočné pušky, bojové pušky a pušky pro přesnou střelbu.

Argumentovala rovněž, že musí zachovávat unifikaci výzbroje, alespoň v rámci stanovených okruhů uživatelů (speciální jednotky, exponované složky, řadová policie) a že útvary zahrnuté do „protiteroristického systému Policie ČR“ (jedná se o útvar rychlého nasazení, zásahové jednotky a útvary a jednotky vytvářející prvosledové hlídky) byly již před uzavřením inkriminovaných smluv předmětnou výzbrojí v různé míře vyzbrojeny a v dané době již disponovaly téměř 2500 samopaly a útočnými puškami Heckler a Koch a že nákupem uvedené výzbroje policie tedy unifikaci u daného okruhu útvarů zachovala, nikoli nově vytvářela.

Nic platné, ÚOHS si od počátku mlel svou, měl prostě zadáno… Policie ČR prý měla v konfrontaci se zhoršenou bezpečnostní situací ignorovat dosavadní vyzbrojení osvědčenými a kvalitními zbraněmi, a začít znovu soutěžit, což by v praxi znamenalo, že v krizové situaci, neboť tehdy nikdo nevěděl, zda podobné teroristické útoky nakonec nepřijdou i do ČR, by se vydala zdlouhavou a velmi trnitou cestou, zda se vůbec podaří vybrat hned několik druhů zbraní najednou, a to v rámci problematických, zformalizovaných výběrových řízení dle tuzemské zadávací legislativy, a samozřejmě v reálném čase také tyto zbraně i pořídit, což může být, v ČR, zejména díky aktivitám CZUB (viz např. výběr obyčejné služební pistole pro CS v rozsahu 8 let) proces min. na celé desetiletí…. Z odborných i hospodářských hledisek by to byla v podstatě sebevražda, zejména, když by nebylo vyřešeno, jak provozovat případně různorodou výzbroj v rámci těchto speciálních a exponovaných útvarů. Prostě kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde…

Ke stěžovateli

Předně je třeba zdůraznit, že šetření úřadu probíhalo na podnět CZUB, tedy politiky privilegovaného dodavatele, který přežil jen díky masivní letité podpoře státu, a který zde doposud, v nesoutěžním prostředí, získal státní zakázky za cca 6,4 miliardy Kč (asi 90% služebního trhu), z nichž lze díky velmi nedokonalým zbraním a s nimi spojeným problémům pro stát vyčíslit neobhajitelné vícenáklady, tedy reálně škodu, v objemu již v řádu miliard Kč!!! CZUB se již pár let netají, že chce 100% tuzemského trhu, a že k tomu použije veškeré své tradiční praktiky a politické kontakty.

CZUB, je v posledních dvou desetiletích nepochybně příjemcem značné podpory ze strany státu, kdy v nesoutěžním prostředí doposud získala drtivou většinu veřejných zakázek na dodávku ručních palných zbraní v ČR: usnesení vlády č. 338/2000 - 46 000 pistolí CZ 75 D Compact pro Policii ČR (550 mil. Kč), pro resort MO ČR, krajně nestandardní (diskriminačními podmínkami zcela okleštěný) „tendr“, usnesení vlády č. 908/2012, informace pro vládu č. 1259/2015 - 20 278 útočných pušek Bren (2 704,26 mil. Kč), usnesení vlády č. 1443/2009 - 18 243 pistolí CZ 75 SP 01 Phantom (263,517 mil. Kč) a 1042 samopalů CZ Scorpion (58,410 mil. Kč), tzn. jen v posledních dvou desetiletích CZUB získala státní zakázky v prokazatelně nesoutěžním prostředí za téměř 3,6 miliardy Kč s DPH, přičemž nedávno (duben 2020) s MO ČR na základě obecné výjimky podepsala další kontrakt na „přímou“ dodávku ručních palných zbraní ve finančním objemu 2 853,14 mil. Kč s DPH, celkem tedy kontrakty v nesoutěžním prostředí v objemu přes 6,4 miliardy Kč.

Nejedná se však pouze o přímé přidělování zakázek, ale často i o společný a okolnostmi vynucený letitý dovývoj zbraní do akceptovatelné podoby (viz Policie ČR a Armáda ČR), kdy tyto zbraně jsou vyráběny ze stejných materiálů, za použití stejných technologií a na stejných výrobních zařízeních, a jsou konstrukčně shodné, či téměř shodné, se zbraněmi nabízenými i dalším zákazníkům na služebních, popř. i civilních trzích. Tato nesporná konkurenční výhoda je tudíž snadno přenositelná i na jiné trhy, resp. na jiné veřejné zakázky, a CZUB jí evidentně již léta využívá (zneužívá). Je totiž zcela zjevné, že získá-li jeden z potenciálních dodavatelů (CZUB) bez jakékoliv soutěže zakázky výše zmíněného hospodářského významu (nyní veřejné zakázky již v objemu přes 6,4 miliard Kč), povede to k realizaci jednoznačně vyšší marže a zisku z takových obchodů, než by bylo obvyklé při uzavření kontraktů v konkurenčním prostředí. Tako způsobená tržní nerovnováha, resp. finanční „polštář“, bude moci být CZUB zjevně přenesena do dalších i budoucích obchodů tím, že CZUB může dále nabízet nižší a teoreticky i dumpingové ceny, neboť dostatečný zisk bude mít zajištěn předmětnými veřejnými zakázkami – faktickou subvencí státu. Již tímto faktem je třeba přiznat, že hospodářská soutěž v segmentu trhu služební ruční palné zbraně a příslušenství k nim, zde v ČR v podstatě neexistuje, kdy trh je zatížen takovým handicapem, viz zmiňovaná cenová výhoda CZUB díky značným maržím v nesoutěžním prostředí, že zde už regulérní tendr vlastně zrealizovat ani nejde!!!

Soutěž nechtějí proto, že by ji uměli regulérně vyhrát. To se jim jak vidno, viz výše, nedaří ani u „výběrových“ řízení, které si dopředu ušili přímo na sebe, ale proto, že počítají s tím, že zadání přes své kumpány ve státní správě nakonec zmanipulují ve svůj prospět tak, že se tam nikdo nebude moci přihlásit, či že kritéria budou napsaná výhradně na ně. Takto to udělali i u CS, přesto nakonec díky aktivitě konkurence (MPi.cz) neuspěli, a nyní u VS, kdy opět prohráli, byť se jim asi podaří toto fiasko odvrátit účelovým zrušením soutěže.

Soutěže se tedy u ÚOHS dovolával ten, který zde žádnou větší regulérní soutěž nikdy nevyhrál a v podstatě zde všechny lukrativnější zakázky získal ve zcela nekonkurenčním prostředí.

Mj. v poslanecké sněmovně jsou prý nyní poslancům za zvýhodněné ceny nabízeny pistole CZ, a taková „akvizice“ není první a asi ani poslední. Proč, tak na to si každý odpoví sám…

K ÚOHS

V dřívějších komentářích jsem zde popsal, jak ÚOHS v roce 2020 odsouhlasil, resp. spíše přímo obhájil výjimku pro přímý nákup ručních palných zbraní (cca 39 000 souprav) s příslušenstvím od CZUB pro MO ČR, v ceně 2,85 miliardy Kč…

Střelectví.cz • Zobrazit téma - CZ pro Policii a Armádu ČR (strelectvi.cz)

Např. komentáře z 13.05.2019 17:29 a z 20.05.2019 17:16 (mj. počty zbraní byly dodatečně ještě navýšeny)

Střelectví.cz • Zobrazit téma - CZ pro Policii a Armádu ČR (strelectvi.cz)

Např. komentář z 28.05.2019 17:16

Na skutečnost, že již samotné zdůvodnění předmětné veřejné zakázky obsahuje zjevně nepravdivé informace, na kterou ÚOHS upozornil v námitce stěžovatel, nechalo úředníky ÚOHS zcela chladnými… :evil: :twisted:

O jaké shodě (identitě), technické slučitelnosti, či kontinuitě dodávek MO ČR v předložené dokumentaci vlastně hovořilo? :!: O shodě CZ 805 Bren a CZ Bren 2, či CZ 75 SP 01 Phantom a CZ P 10, která zde evidentně neexistuje a slučitelnost součástí zbraní je v praxi nulová. Nemělo by nadále platit, že vědomé a úmyslné uvádění nepravdivých a silně zkreslených informací do takto zásadních dokumentů je trestné? Nepochybně nadále trestné je, ale jen, když jde o běžné veřejné zakázky….

Úředníci ÚOHS byli k takovému rozhodnutí jistě velmi silně motivováni, aby pro definitivní obhájení přímého nákupu zbraní od CZUB našli nějakou tu skutečně nezpochybnitelnou „specifickou vlastnost“, kterou jiné produkty vskutku nemají, a tuto nakonec i našli:

čl. 101 „Dle Úřadu si lze za běžných okolností (např. kromě mimořádných situací) jen stěží představit situaci, kdy by byly civilním obyvatelstvem či jinými ozbrojenými složkami České republiky kromě AČR využívány zbraně speciálně konstruované a určené pro boj proti zbraním hromadného ničení a pro odolnost vůči bojovým otravným látkám a následkům jaderného výbuchu. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Rovněž jsou tyto zbraně vybaveny speciálním vojenským znakem uvedeným ve schválené dokumentaci zbraně dle specifické normy českého obranného standardu.

čl. 111 „Tu Úřad akcentuje, že má za to, že zadavatelem poptávané zbraně vykazují takové specifické vlastnosti a úpravy (tj. rozdíly oproti civilním a služebním verzím obdobných zbraní), že je možno klasifikovat tyto zbraně jako vojenský materiál ve smyslu § 28 odst. 1 písm. n) zákona, přičemž mezi nejvýznamnějšími takovými rozdíly lze jmenovat např. speciální konstrukci zbraní určenou pro boj proti zbraním hromadného ničení; specifickou povrchovou úpravu zbraní zajišťující odolnost zbraní vůči bojovým otravným látkám a následkům jaderného výbuchu….“
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

V prvoinstančním Rozhodnutí v rámci správních řízení proti Policii ČR ÚOHS dokonce u Policie ČR, jakožto jednotného ozbrojeného bezpečnostního sboru, zpochybnil princip unifikace výzbroje, v Rozhodnutí o rozkladu to udělal mnohem „inteligentněji“, ale se stejně, možná i horšími negativní dopady pro Policii ČR, kdy tento všeobecně uznávaný a aplikovaný princip již není ÚOHS zpochybňován, ale je zde vlastně řečeno, že se vztahuje jen na ozbrojené síly a zejména na bojové podmínky, na Policii ČR prý zřejmě nikoli!!!

čl. 62, strana 14,15
„V obecné rovině k tomu uvádím, že je zřejmě žádoucí při zabezpečení chodu ozbrojených složek zavádět unifikaci výzbroje z důvodu snížení logistické zátěže, náročnosti výcviku a obecné úspory nákladů provozu. Zejména pak vezmeme-li v úvahu možné bojové podmínky, jimž mohou být uživatelé vojenského materiálu vystaveni a ve kterých může mít logistická zátěž a další komplikace výrazný vliv. To však není zřejmě případ zadavatele. Zadavatelem pořizovaný vojenský materiál není pořizován za účelem čistě vojenského využití a nebude zřejmě vystaven bojovým podmínkám, které zvláště ospravedlňují požadavek na unifikaci výzbroje.“
:evil: :twisted: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

V ČR skutečně existuje velmi rozdílný metr, který ÚOHS klade na nákupy stejné výzbroje (ruční palné zbraně) realizované jak u MO ČR, tak u Policie ČR. V případě 2,85 miliardového nákupu ručních palných zbraní se tento úřad mohl téměř přetrhnout v potírání hospodářské soutěže, kdy dokonce převzal obhajobu zadavatele MO ČR, což dle právníků nesmí, a odsouhlasil pro tuto zakázku udělení výjimky dle § 29 písm. s) ZZVZ, ačkoli cca 90% pořizovaného výzbrojního materiálu evidentně nesplňovalo zákonný požadavek pro udělení této výjimky (výzbrojní materiál určený výlučně pro vojenské účely), zatímco při dodatečném nákupu zbraní pro speciální a exponované složky policie úřad vyložil ustanovení § 64 písm. b) ZZVZ tak přísně, že toto ustanovení v zadávací praxi v podstatě ztratilo smysl a v kontextu ostatních ustanovení ZZVZ je i zcela neužitečné. :evil: :twisted: :!:

Mj. současný předseda ÚOHS Mlsna, je bývalý náměstek MV Hamáčka, jehož vedení na Policii ČR tak silně tlačí....

Pravda je prostě taková, že kdyby se v Policii ČR pořizovaly zcela bez soutěže zbraně z produkce CZUB, bylo by vše OK, a ještě by na to policie dostala i hodně peněz, takto si musí finance na zahraniční výzbroj vždy těžce vyhádat a ještě je vláčena po úřadech a v tisku… :evil: :!:

Z předložených informací si každý může udělat obrázek sám, nakolik je rozhodování ÚOHS vůči Policii ČR nestranné, objektivní a spravedlivé, a nakolik nákupem osvědčených zbraní, které již měla ve výzbroji, Policie ČR v reakci na prudké zhoršení bezpečnostní situace v Evropě, skutečně pochybila.

DPMS
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 1010
Registrován: 16.02.2014 14:40

25.09.2021 9:47

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Ještě je asi žádoucí doplnit, že CZUB od počátku zastupovala advokátní kancelář VKS Legal, konkrétně bývalá vysoká politička sociální demokracie Petra Buzková, která je známa svými velmi dobrými kontakty do státní správy….

Přikládám stručné srovnání nákupu ručních palných zbraní MO ČR a Policií ČR :mrgreen:

Ministerstvo obrany ČR - hospodářská soutěž při nákupu ručních palných zbraní

Celkový objem nasmlouvaný od roku 2010 do roku 2020, s realizací max. do 2025 , okolo 6 miliard Kč s DPH.

1. Otevřená řízení, či jiná obdobná výběrová řízení dle obecně platné zadávací legislativy (ZVZ/ZZVZ) - žádné
2. Nákup zbraní v reálně konkurenčním prostředí s řádným ověřením výkonů a vlastností před podpisem kupní smlouvy dle jiných transparentních pravidel - nikdy
3. Nákup zbraní z produkce CZUB na základě provedených srovnávacích zkoušek s obdobnými konkurenčními výrobky - nikdy
4. Přímý nákup zbraní od CZUB v reálně nekonkurenčních prostředí, navíc většinou zbraní bez jakýchkoli relevantních referencí z používání v ozbrojených složkách - 100 % objemu realizovaných kontraktů
5. Zkušenosti s pořízenými zbraněmi - negativní, min. s nákupem zbraní s příslušenstvím cca od roku 2010 do roku 2016 za cca 3 miliardy Kč (problémové jsou zejména pušky CZ 805 Bren a pistole CZ 75 SP 01 Phantom). Armáda ČR již v roce 2018 rozhodla, že je po pár letech služby z výzbroje profesionální armády postupně vyřadí, a nakoupí opět přímo od CZUB zbraně novější generace (v podstatě předčasně přezbrojí, viz rámcová dohoda z roku 2020). Tyto zjevně nedokonalé zbraně (přes 35 tisíc souprav) skončí z části u aktivních záloh (zjevně menší část), většinou ale rovnou ve skladech…. (první pušky CZ 805 Bren byly z exponovaných útvarů armády na druhořadé pozice přeřazeny v souvislosti s nákupem 2600 souprav pušek CZ Bren 2 již po roce 2016!)

Jak vidno, účelnost, efektivnost a hospodárnost, konkurenční prostředí, vzájemné srovnávaní produktů a samozřejmě i hospodářská soutěž, jsou zde na MO ČR naprosto cizími pojmy… stav zde trvale kritizuje i NKÚ.

Tento postup je dle mnohých politiků příslušného výboru i ÚOHS prý v pořádku! :evil: :twisted: :mrgreen:


Policie ČR - hospodářská soutěž při nákupu ručních palných zbraní

Náklady na kompletní přezbrojení Policie ČR byly kalkulovány okolo 1,5 miliardy Kč s DPH, kdy tento proces ještě není zcela dokončen. Největší kontrakt za 550 mil. Kč, hned na počátku, získala, z odborných a ekonomických hledisek mj. zcela neoprávněně, CZUB (pistole CZ mod. 75 D Compact byly dražší než renomovaná konkurence, a především vykazovaly zcela nevyhovující vlastnosti a výkony).
Vícenáklady, resp. škoda způsobená Policii ČR touto z politické úrovně (ČSSD) zadanou veřejnou zakázkou na dodávku 46 000 pistolí přímo CZUB, se odhaduje min. na 100 mil. Kč, spíše až 150 mil. Kč, kdy o tuto částku budou v konečném důsledku navýšeny i celkové výdaje na přezbrojení! Jde však jen o zlomek škody, která reálně hrozila, neboť PP ČR si nakonec na politickém vedení vynutilo dlouholetý dovývoj, kdy většina fatálních chyb pistolí CZ mod. 75 D Compact byla odstraněna ještě před podpisem kupní smlouvy!
Mezi ostatní firmy, dodávající zpravidla skutečně kvalitní výzbroj, bylo, nebo ještě zbývající část bude, celkem rozděleno cca 950 mil. Kč s DPH, kdy se doposud zdaleka nejednalo jen o přímá zadání, ale celá tato částka byla realizována formou několika otevřených řízení, výběrových řízení jiného typu (menší finanční objem), či výběru zbraní na základě komparace s konkurencí, obvykle dle dřívějších pravidel, před účinností nové „evropské“ legislativy o zadávání veřejných zakázek (ZVZ/ZZVZ) a dále formou dodatečných dodávek za účelem zajištění unifikace výzbroje v dané kategorii výzbroje.

Výběr zbraní u Policie ČR - souhrn
1. Otevřená řízení, či jiná obdobná výběrová řízení dle obecně platné zadávací legislativy ZVZ/ZZVZ - odstřelovačské pušky, samopaly třídy PDW, příslušenství ke zbraním, a to opakovaně, opakovací brokovnice, a trvale drtivá většina munice, a dále pak výběrová řízení jiného typu (menší finanční objem), tj. samonabíjecí brokovnice a revolvery.
2. Výběr zbraní na základě srovnávacích zkoušek s konkurencí, obvykle dle tehdy platných pravidel - samopaly ráže 9x19, pistole ráže 9x19 pro speciální jednotky, obecně bylo srovnání realizováno u drtivé většiny uskutečněných kontraktů.
3. Přímý nákup v reálně nekonkurenčních prostředí, navíc zbraní bez referencí - pistole CZ mod. 75 D Compact (politické rozhodnutí, před nákupem byl na CZUB vynucen cca 2 letý dovývoj, který z důvodu přetrvávajících vad a nedostatků pokračoval ještě 3 roky v průběhu dodávek).
4. Zkušenosti s pořízenými zbraněmi – v drtivé většině pozitivní, vyjma problémů u CZ mod. 75 D Compact. Výběr zbraní v Policii ČR nikdy nebyl prováděn ryze formálně, ale vždy na základě komparace více typů zbraní, či na základě kvalitních referencí od partnerských jednotek západoevropských bezpečnostních sborů, které taková komparační srovnání zbraní uskutečnily ve své režii, předmětem nákupu nebyly v praxi a v boji neprověřené novinky, ale vyjma CZ mod. 75 D Compact, vždy sériově vyráběné zbraně s kvalitními referencemi. Tím se předešlo možným problémům, či fiasku, které nastalo např. u MO ČR s puškami CZ 805 Bren, které byly do výzbroje vybrány naprosto formálním způsobem (záměrně), kdy způsob výběru mj. kritizoval ve své zprávě i NKÚ, a po pár letech musí být u exponovaných složek armády nahrazeny.

Tento postup je dle některých politiků i ÚOHS prý chybný! :evil: :twisted: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Z uvedeného je zjevné, že MO ČR nesoutěží vůbec a Policie ČR nikoli tak intenzívně, jak po ní nyní vyžaduje ÚOHS. Policie ČR však argumentuje, že vzhledem k obvyklé délce životního cyklu ručních palných zbraní 20-50 let, a potřebě výzbroj unifikovat, nemůže soutěžit každé 3-4 roky, neboť by výzbrojní majetkovou základnu v podstatě zcela rozvrátila, a navíc by tím způsobila státnímu rozpočtu vícenáklady (škody), které mohou snadno přesáhnout pořizovací cenu zbraní. ÚOHS je však neoblomný…. Skutečný problém je tedy v tom, že policie prostě nakupuje u špatných dodavatelů, kteří zdejší politická soukolí patrně nepromazávají! :shock:

Uživatelský avatar
4mike
saigaholic
 
Příspěvky: 7066
Registrován: 28.11.2005 15:49
Bydliště: Brno

25.01.2022 14:02

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

DPMS píše: Skutečný problém je tedy v tom, že policie prostě nakupuje u špatných dodavatelů, kteří zdejší politická soukolí patrně nepromazávají! :shock:


pravděpodobně začnu ale promazávat já a to do té doby, než vážení pochopí, že tohle není vlákno o samopalech ani náhradách Dragunovů

Uživatelský avatar
pekoz
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 342
Registrován: 30.04.2008 10:48
Bydliště: na východ od Ostravy

18.05.2022 12:26

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Poslanci tepali „nenažranou“ Českou zbrojovku

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/po ... .seznam.cz

filmovymaniak
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 407
Registrován: 13.02.2005 16:25

22.03.2023 17:24

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR


Uživatelský avatar
glock1719
 
Příspěvky: 8117
Registrován: 10.04.2006 14:12
Bydliště: Uherské Hradistě

27.03.2023 22:03

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Tak na rovinu , proti Phantomu je to pro ně obrovský skok vpřed.
Jen je klasicky škoda , že na tu pistoli nebylo regulerní výběrové řízení.Ale zase podvod.

spikelet
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 280
Registrován: 13.01.2014 16:00
Bydliště: Zlín

28.03.2023 17:43

Re: CZ pro Policii a Armádu ČR

Ale to je proste uplne vsude!!!! Viz treba ted v DE. Tender vyhralo zase H&K, pritom Haenel nabidlo lepsi/levnejsi pusku. Proste v kazdem state se tohle deje. Silnejsi pes mr.da.

PředchozíDalší

Obsah fóra / Krátké zbraně / CZUB+CZ Strakonice+ZVI+Alfaproj

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků