Uživatelský avatar
PiDiBi
 
Příspěvky: 2004
Registrován: 20.01.2004 11:30
Bydliště: Brno

28.04.2004 13:41

CZ pro Policii a Armádu ČR

http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A040428_100059_domaci_mad&t=A040428_100059_domaci_mad&r2=domaci

co aj vim tak tento "problem" je uz dlouho a plyne z toho, ze do posledni chvile policie nezadala rozmery
nemate nekdo to vyjadreni CZ?

Uživatelský avatar
Biggles
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 973
Registrován: 04.10.2007 14:15
Bydliště: LKPR

26.02.2014 23:37

Re: CZ pro policii

Už je to teda nějakej čas...ale svítilny byly jen pomyslnou špičkou ledovce. Pro představu doporučuji příspěvky uživatele "Zbrojíř" ke konci diskuze, pěkně to shrnul... http://www.militaria.cz/cz/clanky/zbran ... glock.html

DPMS
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 881
Registrován: 16.02.2014 14:40

09.05.2014 14:39

Re: CZ pro policii

Zkušenosti bezpečnostních složek s pistolemi z produkce CZUB, dříve Přesné strojírenství Uherský Brod, jsou diametrálně odlišné, než jsou prezentovány CZUB nebo např. ve Střelecké revue.

Obrázek nechť si každý udělá sám.

Tak nejprve poznatky k pistolím modelové řady CZ 75/85 (produkce z 90. let):

Po roce 1990 začala Policie ČR pořizovat ve větších počtech „vlajkovou loď“ CZUB, tj. pistoli CZ mod. 75 ráže 9mm Luger. Již při prvních dodávkách přišlo rozčarování. U dodaných zbraní se projevil nadměrný výskyt závad (zádržky ve funkci) i poruch (prasklé či unavené součásti). Interní zkoušky opakovaně prokázaly neplnění výrobcem deklarovaných a mj. nikterak oslnivých parametrů. CZUB reklamace vždy arogantně odmítla jako neopodstatněné. V letech 1991/1992 byly proto zadány externím organizacím odborné a znalecké posudky za účelem posouzení spolehlivosti z dodávek CZUB namátkově vybraných, doposud nepoužitých pistolí CZ mod. 75/85, včetně porovnání jejich výkonů se zahraniční konkurencí stejné ráže.

Výrobcem bylo v TP garantováno (o požadavcích Policie ČR nad parametry běžné sériové produkce nemínila CZUB v 90. letech vůbec jednat): životnost min. 5000 ran, později zvýšena na 8000 ran, funkční spolehlivost max. 0,5% závad, tj. 200 ran do závady (pro srovnání, již desetiletí byl pro služební zbraně všeobecně požadován limit max. 0,2% závad, tj. 500 ran do závady), manipulační bezpečnost a pádová jistota obecně deklarovány, typové zkoušky jen v rozsahu všeobecné civilní ČSN.

Zbraně nemají plnou zaměnitelnost součástek. Spoušťový mechanismus je sestavován ze součástek vyráběných ve více velikostních skupinách, nezaměnitelnost je dále ztížena častými změnami ve výrobě i velkými výrobními tolerancemi sériové produkce.

Při provozu se u pistolí modelové řady CZ 75/85 projevilo široké spektrum problémů, od nízké funkční spolehlivosti, četné poruchovosti, malé životnosti, přes obtížnou opravitelnost až po hrubé vady v oblasti manipulační bezpečnosti, kdy tyto s nábojem v nábojové komoře mohou při volném pádu i z výšky menší než 1 m samovolně vystřelit.

1991 „Zpráva VTÚVM Slavičín o provedení zkoušek střelecké spolehlivosti 9mm pistole
vz. 85 a vz. 85 Combat“ „Z výsledků zkoušky spolehlivosti vyplývá, že i vzhledem k malému počtu vystřelených nábojů můžeme konstatovat, že střelecká spolehlivost zkoušených zbraní je velmi nízká. Celkem bylo použito 6510 nábojů, přičemž došlo k 52 případům selhačů a závad, což představuje 0,799%. Pro srovnání můžeme uvést podmínky střelecké spolehlivosti pro některé jiné typy zbraní: 7,62mm Pi vz. 52 nesmí přesahovat 0,5% závad, 7,65mm Sa vz. 61 0,25% závad, 9mm Pi vz. 82 0,2% závad. Z uvedených skutečností a z výsledků zkoušky je zřejmé, že z hlediska střelecké spolehlivosti obě modifikace pistole vz. 85 nevyhověly a výsledek zkoušky je možno hodnotit jako nevyhovující.“

1991 Dopis ředitele odboru bojové techniky FMV řediteli CZUB, ing. Jiřímu Peškovi, z 11. února 1991.
„Vážený pane řediteli, federálním ministerstvem vnitra bylo v prosinci 1990 zakoupeno 500 kusů pistolí 9mm vz. 85 Combat. Před jejich použitím v přímém výkonu služby byla provedena zkouška střelecké spolehlivosti u namátkově vybraných zbraní. Výsledky prokazují, že spolehlivost ve střelbě u zkoušených zbraní je velmi nízká a kromě toho ve zprávě o provedení zkoušek (viz příloha) jsou uváděny další závady.“

1992 „Znalecký posudek provedení expertízy 5 kusů pistolí vz. 75, „Na základě zjištěných skutečností nedoporučuji zavedení pistolí 9 mm vz. 75 PARA do výzbroje složek Policie ČR. Zdůvodnění: u pistolí se projevil velký výskyt závad, které mohou v krizových okamžicích ohrozit zdraví nebo život příslušníka policie, který se musí na svoji zbraň vždy a za každých okolností spolehnout a tato mu musí zabezpečit mířenou střelbu. Příčiny vyskytujících se závad jsou v neprovádění nebo nesprávně prováděné kontroly ve výrobním závodě, což dokumentuje případ pistole K-8518, u které byla zjištěna výrobní vada již při prvním výstřelu. Na základě stávajících poznatků je možné konstatovat, že některé součástky vykazují nadměrné opotřebení i při malém počtu výstřelů např. některé kohouty. Počet jednotlivých závad neodpovídá součtu, neboť neuvádím nepodstatné závady. Např. u pistole L-0305 se uvolnil kolík spouště a při střelbě vypadl. Na základě těchto skutečností doporučuji: 1. Přehodnotit situaci ve vyzbrojování příslušníků policie ČR pistolemi vz. 75 vzhledem ke kvalitě Vám dodaných zbraní výrobcem. Na základě zjištěné skutečnosti nedoporučuji vyzbrojit policisty do služby střelby neschopnou zbraní. 2. Hledat adekvátní náhradu za tuto pistoli tak, aby byla po všech stránkách spolehlivá“.

Přehled závad pistole CZ 75 K-8518 vystřeleno 315 ran, 55 x se po spuštění neuvolnil kohout, pro výrobní vadu nešlo ve zkoušce pokračovat. Přehled závad pistole CZ 75 L-1376 vystřeleno 7315 ran, 10 x vzpříčená nábojnice, 52 nepodání náboje, 1 x nevrací se spoušť, a jiné, celkem 64 závad. Přehled závad pistole CZ 75 L-0311 vystřeleno 3685 ran, 9 x vzpříčená nábojnice, 1 nepodání náboje, 2 x nevrací se spoušť, a jiné, celkem 14 závad. Přehled závad pistole CZ 75 L-0305 vystřeleno 7060 ran, 49 x vzpříčená nábojnice, 6 nepodání náboje, a jiné, celkem 68 závad. Přehled závad pistole CZ 75 L-1420 vystřeleno 7725 ran, 18 x vzpříčená nábojnice, 5 nepodání náboje, 1 x nevrací se spoušť, a jiné, celkem 25 závad. U všech čtyř střílených zbraní postupně upadly mušky, a to v rozmezí 3677-7724 ran.

Na základě výsledků zkoušek bylo pro speciální jednotky a exponované útvary pořízeno 1500 kusů pistolí Beretta 92FS (pistole U.S. ARMY), které vyhověly se značnou rezervou. Po osobní intervenci tehdejšího generálního ředitele CZUB Dudy u tehdejšího ministra vnitra Rumla byl nákup zahraničních pistolí v resortu MV zakázán a nařízeno pokračovat v objednávkách pistolí CZ mod. 75/85, a to bez ohledu na negativní výsledky všech zkoušek a rostoucí pochybnosti ohledně jejich pádové bezpečnosti. Po negativních zkušenostech z provozu a několika mimořádných událostech, kdy byly u zbraní z produkce CZUB mj. zjištěny hrubé vady v oblasti manipulační bezpečnosti, celoresortní odborná komise již v roce 1994 konstatuje a ministr vnitra Ruml v roce 1995 akceptuje, že všech cca 13 000 nedávno a na pokyn tehdejšího politického vedení odebraných pistolí CZ mod. 75/85 v ceně přes 100 mil. Kč (a že to byla v první polovině 90. let opravdu velká částka), nevyhovuje základním požadavkům kladeným na služební zbraň. MV se mohlo pistole pokusit reklamovat, jelikož znalecké a odborné posudky prokázaly, že postup stanovený výrobcem pro bezpečné nošení zbraní s nábojem v nábojové komoře deklarovanou pádovou jistotu nezajišťuje a odběratel (MV) tak byl dodavatelem (CZUB) při nákupu zbraní uveden v omyl. Nikdo se o to však nepokusil…

A ještě něco k pádové bezpečnosti. Co říká CZUB - TP pro výrobu CZ mod. 75/85, návod na používání a údržbu, zajištění pistole: „Vypustíme napnutý kohout do přední polohy tím, že palcem pravé ruky přidržíme kohout, stiskneme spoušť a pozvolna pouštíme kohout směrem dopředu. Tímto úkonem zabráníme tomu, aby přišel do styku zápalník se zápalkou a současně odlehčíme bicí zpruhu proti únavě. Při pádu pistole na zem nemůže vyjíti nežádoucí rána.“ A nyní realita:

1994 Znalecký posudek KÚP ze 4. listopadu 1994.
„Ke zkoumání předložená pistole ČZ model 75, ráže 9mm Luger, v.č. U2463, je výrobkem Zbrojovky Uherský Brod. Předložená pistole je v původním továrním provedení, plně funkční, bez dodatečných úprav. Pistole není vybavena úderníkovou pojistkou, nelze proto vyloučit možnost samovolného výstřelu, především při pádu zbraně (viz zkoušky). Z praktického užívání pistolí ČZ model 75 jsou známy případy, kdy při pádu zbraně s nábojem v komoře k samovolnému výstřelu došlo.“

Odborný posudek VTÚVM Slavičín ve věci technického stavu, spolehlivosti a bezpečnosti pistole ČZ mod. 75 9mm Luger v.č. U2463 z 22. května 1995, „Zkouška odolnosti a bezpečnosti zbraně při pádu, TP-VD-637-81, část 35 (pády z výšky 1m na betonovou plochu).
Na ústí hlavně – 1. pokus došlo k odpálení náboje v nábojové komoře.
Na zadek zbraně, bicí kohout zachycen na bezpečnostní ozub – 1. pokus došlo k vyřazení funkce bezpečnostního ozubu - ozub ulomen. Zároveň došlo k odpálení náboje.
Na zadek zbraně, bicí kohout spuštěn na desku zápalníku – 2. pokus došlo k odpálení náboje. Dále se ve zkoušce nepokračovalo.“

1995 Dopis ředitele ÚRN P ČR z 12. září 1995 řediteli Týlové sekce MV, předmět: kvalita Pi vz. 75/85 dodaných ČZ Uherský brod - sdělení
„Na základě mnohaletých zkušeností s používáním Pi ČZ vz. 75/85 Vám v příloze zasílám přehled závad, které se i přes vynikající konstrukci díky špatnému dílenskému zpracování a zřejmě nedodrženým technologickým postupům (zejména spoušťový mechanismus a záchyt závěru) nejvíce projevují při výcviku u ÚRN P ČR. Tyto závady v krajním případě ohrožují životy zakročujících policistů“.

Uživatelský avatar
gunman
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 1294
Registrován: 20.01.2004 13:06
Bydliště: Lhota

09.05.2014 15:17

Re: CZ pro policii

Zajímavé čtení, ale je to už 20 let staré a se současnou produkcí to má již pramálo společného.

Uživatelský avatar
Biggles
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 973
Registrován: 04.10.2007 14:15
Bydliště: LKPR

09.05.2014 18:19

Re: CZ pro policii

Bohužel nikoliv...stav je takřka stejný, viz zavádění CZ805 do AČR, stejně tak Phantomů a Ev...

DPMS
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 881
Registrován: 16.02.2014 14:40

09.05.2014 19:19

Re: CZ pro policii

Pistole CZ mod. 75 D Compact

Když po několika letech, co politici usilovně bránili vyhlášení regulérního výběrového řízení, konečně pochopili, že CZUB se svými produkty neuspěje ani ve velmi okleštěném tendru, bylo urychleně přijato usnesení vlády č. 338/2000, kdy byla CZUB určena jako exklusivní dodavatel pistolí pro Policii ČR, a to i přesto, že urychlené přezbrojení bylo vynuceno především vážnými výrobními a konstrukčními vadami zbraní z její vlastní produkce.

Policií ČR bylo požadováno a CZUB v TP pro pistoli Compact deklarováno: životnost min. 15 000 ran, funkční spolehlivost max. 0,2% závad, tj. 500 ran do závady, manipulační bezpečnost a pádová jistota při volném pádu zbraně z výše tří metrů, tj. nárazová rychlost necelých 8 m/s, na tvrdou podložku (zraň se může pádem poškodit, nesmí však vystřelit, jen pro představu, nejlepší běžci dosahují rychlosti cca 10 m/s).
U zbraně je požadována plná (100%) zaměnitelnost součástek, i když některé zkušenosti z oprav zde dávají určitý prostor k pochybám, zda je požadavek CZUB u tohoto produktu splněn.

Díky konstrukčním, výrobním a materiálovým vadám je 46 000 Policii ČR dodaných pistolí CZ mod. 75 D Compact rozdělováno do čtyř vzájemně se lišících výrobních etap (I. etapa 1-6500, série G a H). (II. etapa 6501-18000, série J a K), (III. etapa 18001-30000, série L,M,N,P), (IV. etapa 30001-46000, série R a S). Z převzatých 46 000 souprav má 30 000 pistolí vadné lůžko pro ukotvení taktických doplňků, z toho cca
18 000 zbraní nadto aplikován lehký kov, který nevyhovuje schváleným technickým podmínkám a rám pistole proto může předčasně prasknout. Zmírněným technickým podmínkám, které si CZUB nakonec u politiků prosadila, tedy vyhovuje pouze 16 000 pistolí, a to výrobní série R a S.

Při provozu se u některých kusů, především z počátku výroby, projevuje vyšší četnost závad, obtěžují značné manipulační síly závěru, pro spolehlivou funkci, zejména pak v zimě, vyžadují tyto zbraně pravidelnou údržbu a především mazání, rovněž poměrně rychle se unavují, či praskají aplikované pružiny, opravitelnost je vzhledem ke složitosti a nutnosti používat speciální přípravky poměrně obtížná.

Kontrolní osvědčení ze zkoušek pistolí CZ 75 D COMPACT přezkoušených podle TP-VD-637-81 a metodik PO 006.602 z 13. 9. 2000. (v krátké době již druhé komplexní testy pistolí CZ 75 D Compact, první po usnesení vlády č. 338/2000, realizované tedy již ve zcela nekonkurenčním prostředí).

„Průměrná hodnota závadovosti ze zkoušených zbraní činí 1,42 %. Procento vyvolaných závad je tak vysoké, že několikanásobně překračuje požadavek, který je stanoven v technické specifikaci pistole v příloze č. 2. Zbraň nesplňuje podmínky stanovené zadanou technickou specifikací pistole v těchto bodech: technicko-taktické parametry, bicí ústrojí, zásobovací ústrojí, povrchová úprava, funkční spolehlivost. Zbraně ve zkouškách n e v y h o v ě l y!“

Přehled závad CZ 75 D COMPACT „K“ vystřeleno 14188 ran z toho 71 x nepodaný náboj, 108 x nedostatečně iniciovaný náboj, 4 x vzpříčený náboj, 1 x předčasné vystavení střelecké pohotovosti, celkem 184 závad.
Přehled závad CZ 75 D COMPACT „L“ vystřeleno 14224 ran z toho 117 x nepodaný náboj, 96 x nedostatečně iniciovaný náboj, 4 x vzpříčený náboj, 1 x předčasné vystavení střelecké pohotovosti, celkem 218 závad.

Zpráva o posouzení nabídky podané v rámci veřejné zakázky na dodávku pistolí s příslušenstvím pro Policii ČR.

„Výsledky technických zkoušek: Z celkového počtu 18 ti prováděných technických zkoušek zbraň nevyhověla v 11 zkouškách. Zbraně ve zkouškách n e v y h o v ě l y.“
„Výsledky uživatelských zkoušek: Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že pistole CZ model 75 D Compact podmínkám uživatelských zkoušek nevyhověly. V průběhu zkoušek se projevily nedostatky, které svědčí o nevhodnosti konstrukčního řešení několika uzlů zbraně a rezervách v dílenském provedení. Přestože funkční spolehlivost nebyla předmětem uživatelských zkoušek, projevilo se v jejich průběhu 134 závad (viz tabulka). Tento fakt je umocněn tím, že uživatelské zkoušky byly prováděny za normálních (nikoli extrémních) podmínek simulující běžný výkon služby.“

Když se s výsledky seznámil tehdejší ministr vnitra Gross, byl znechucen, smlouvu s privilegovanou CZUB se podepsat zalekl. V tisku hovořil jen o dílčích nedostatcích pistolí, policii ale současně nařídil spoluúčast na dovývoji policejní pistole do akceptovatelné podoby.

Dne 9. února. 2001 byla rozkazem policejního prezidenta č. 20 zřízena skupina odborných pracovníků, kteří byli určeni k řešení technických nedostatků pistolí a pouzder předložených v nabídce CZUB. Podpisu kupní smlouvy předcházely čtvery komplexní zkoušky, které vždy skončily konstatováním, že předložené pistole nesplnily požadavky zadání.

Přes opakované zamítavé stanovisko výběrové komise byla dne 23. listopadu 2001 z rozhodnutí Grosse uzavřena „Kupní smlouva o dodávce zboží v dílčích dodávkách“ na dodávku 46 000 ks pistolí s příslušenstvím, 31 000 ks pouzder na pistole a 31 000 ks pouzder na zásobníky s postupným plněním do roku 2005. Při jejím podpisu bylo ze strany MV akceptováno, že pistole nesplňuje některé parametry dané usnesením vlády č. 338/2000. Konkrétně se jednalo o odpor spouště, sílu potřebnou k natažení zbraně a nevýraznost jejího značení. Všechny ostatní parametry měly být splněny….

V reakci na průběžně se objevující problémy pak probíhalo odstraňování nedostatků, resp. dovývoj policejní pistole, a to až do roku 2005 a pouze série R a S, tedy 16 000 zbraní, lze tedy s ohledem na požadavky uzavřené kupní smlouvy považovat za vyhovující!

V roce 2001, tedy v době, kdy CZUB dále zápasila s požadavky zadání, byly u policie provedeny zkoušky za účelem výběru služební pistole pro protiteroristickou jednotku. ÚRN byl první organizační součástí policie, která na základě dlouholetých negativních zkušeností odmítla používat pistole z produkce CZUB a prosadila si výběrové řízení. Postupně, po negativních zkušenostech s nekonečným vychytáváním vad u „policejních Compactů“, se přidávaly i další speciální útvary a jednotky. V prvních letech však každý jednotlivý nákup pistolí Glock musel osobně schválit ministr Gross. Do testů bylo vybráno několik typů zbraní, mj. i CZ a Glock. Zahraniční zbraně ke zkouškám byly pořízeny v běžné obchodní síti. Použito bylo střelivo SaB s různými konstrukcemi střel včetně JHP. Pistole CZ v celkovém hodnocení se značnou rezervou nevyhověly. Jednoznačným a opakovaným vítězem všech dosavadních srovnávacích testů se staly pistole značky Glock, které „policejní Compacty“, mj. při velmi podobné pořizovací ceně, ve většině hodnocených oblastech se značnou rezervou převyšují. Poptávka po pistolích Glock v ozbrojených složkách je vysoká a nadále roste, plošnému rozšíření brání politická rozhodnutí a v současné době i nedostatek financí.

Takto si tedy v CZUB představovali kvalitní policejní pistoli pro nové tisíciletí. Kdo nyní slouží s „policejním Compactem“, pak po prostudování výsledků zkoušek z roku 2000 jistě pochopí, co vše se muselo na nátlak policie učinit, aby z realizace usnesení vlády č. 338/2000 nebylo naprosté fiasko. Přes veškeré úsilí vykazuje 30 000 dodaných pistolí CZ 75 D Compact (série G-P) hromadné vady (vadná lůžka pro kotvení taktických doplňků a rámy z rizikové Al slitiny), přičemž kalkulovaná škoda, která resortu v souvislosti s realizací inkriminovaného vládního kontraktu s CZUB vznikla, převyšuje částku 100 000 000 Kč!


Reklama

jendach
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 164
Registrován: 12.10.2008 16:39
Bydliště: SRDCE EVROPY

09.05.2014 21:22

Re: CZ pro policii

Složky ČR by měly mít zbraně z ČR. Je to taky trochu otázka národní hrdosti, která bohužel u nás dost chybí. Uznávám ale, že posledních několik desetiletí není k hrdosti moc důvodů.

K té spolehlivosti, běžný policajt stejně tu pistoli spíš opotřebuje nošením než střílením, takže to zas takový problém není :wink:

Uživatelský avatar
glock1719
 
Příspěvky: 7857
Registrován: 10.04.2006 14:12
Bydliště: Uherské Hradistě

09.05.2014 21:37

Re: CZ pro policii

Měl jsem tu čest se starat o 40 ks sraček české národní hrdosti.( ještě , že už jsou ty CZ 75 minulost)
Po přezbrojení firmy na na stejný počet pistolí Glock nevykazuji jako zbrojíř žádnou činnost a jen očekávám kdy se provalí , že vlastně nic nedělám a přijdu o příplatek který mám jako zbrojíř firmy.
V době před Glocky jsem si po střelbách nosil i práci domů.

jendach
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 164
Registrován: 12.10.2008 16:39
Bydliště: SRDCE EVROPY

09.05.2014 21:43

Re: CZ pro policii

No a to je přesně to, co jsem měl na mysli, Čech vždycky nejlíp pomluví to domácí :lol:

Uživatelský avatar
Ikewoo
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 108
Registrován: 01.11.2012 23:23
Bydliště: Praha (občas Brno nebo UH)

09.05.2014 21:53

Re: CZ pro policii

Ano, české orgány a ozbrojené složky by měly být vyzbrojeny českými zbraněmi, ale ty by měly být na takové úrovni, aby porazily konkurenty v regulérních výběrových řízeních... to, že toho nejsou schopné a musí se jim výsady sloužit státu dostávat protekcionismem, to je problém...

Uživatelský avatar
glock1719
 
Příspěvky: 7857
Registrován: 10.04.2006 14:12
Bydliště: Uherské Hradistě

09.05.2014 21:55

Re: CZ pro policii

Divej už jsou to tu psal mockrát když vnikla hádka Glock versus CZ.
Žádná pistole se mě nedrží tak krásně jako CZ 75.
Ale pokud to budou vyrábět s bláta v toleranci zemědělského stroje tak svuj názor nezměním .
Víš co jsem se nadopasovával dílů?
Nechápu proč má CZUB tak málo CNC strojů.
Vždyt udělat tu pistoli s dobrého materialu v dobré kvalitě není až mimo brod takový problém.
V
Kámoš má blbé Norinco .NZ 75
Nikdy mu nepraskl záchyt závěru.Ani nic jiného.
Má kolem 20 000 ran.
Koupil to snad za 8500 nové.
Ano má to vůle už všude .Ale střílí bez závad.
Proč to neumí v Brodě za cenu cca 17 000 Kč?

Uživatelský avatar
Kalič
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 119
Registrován: 14.08.2010 20:14
Bydliště: Plzeň

09.05.2014 21:59

Re: CZ pro policii

Já teda nevím proč by PČR musela mít pistole jedině z CZUB! Proč by naši policisté nemohli mít Glocky, Beretty nebo H&K. Zbraně těchto značek jsou přeci vyhovující, odzkoušené a spolehlivé. Na dálnicích taky jezdí s Passaty, ne? Národní hrdost je dobrá ve sportu. Ale policista v terénu by měl mít kvér i auťák který při jeho práci pro nás všechny NESELŽE!

Edit: jendach, Ikewoo a glock1719 byli rychlejší
Naposledy upravil Kalič dne 09.05.2014 22:04, celkově upraveno 3

Phil
Nový uživatel
Nový uživatel
 
Příspěvky: 43
Registrován: 13.06.2013 20:33

09.05.2014 22:02

Re: CZ pro policii

Tak pokud by CZUB nabízelo obdobnou kvalitu jako Glock a ve výsledku by pistole byli + / - nastejno tak by přiklonění se k tuzemskému výrobci smysl mělo. Ale nemuže si tuzemský výrobce myslet, že díky tomu, že má fabriku o pár km před hranicema, kdežto druhý už je pár km za hranicema, tak že může vyrábět shit.
Kupovat shit jen proto že má známku made in cz je nesmysl.

Obzvláště nechápu, že CZUB si je vědoma, že nic nikomu v zahraničí neprodá, když tím nevybaví svojí vlastní policii nebo armadu. Sama by teda měla mít enormní zájem pro tuzemské složky vyrobit prvotřídní zboží aby jí dělalo samo reklamu.

Uživatelský avatar
Biggles
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 973
Registrován: 04.10.2007 14:15
Bydliště: LKPR

09.05.2014 22:03

Re: CZ pro policii

Nevydělávám zas tolik, aby tenhle stát mohl prohazovat prachy oknem za ODPAD z Brodu. Pokud bude český výrobek srovnatelných vlastností a ceny, coby zahraniční, ať dostane přednost. Bohužel CZUB žije z vnucování pleček státní sféře a radovat se z toho může jen blbec (případně to schovávat za hrdost). Když už budu potřebovat cajta, tak ho chci kompletního a funkčního včetně příslušenství, teda i s funkční zbraní...na to zase platím daně dost velký...
edit: Phile, ona ten zájem nemá, protože nemusí. Zatím to vždycky uhrála tak, že politici přiklepli nákup sebevětšího svinstva za co nejvyšší cenu hochům z Brodu...tak proč by se snažili?

Phil
Nový uživatel
Nový uživatel
 
Příspěvky: 43
Registrován: 13.06.2013 20:33

09.05.2014 22:08

Re: CZ pro policii

jak říká Biggles - Pokud bude český výrobek srovnatelných vlastností a ceny, coby zahraniční, ať dostane přednost. +1
To že policisti tolik nenastřílí aby se závady projevily - to je zaměnování příčiny a následku.. Ono i s těmi závadami by se to dalo vzít, ale cena by musela být o polovinu nižší (třeba). (i když sloužit s pistoli o které vím že muže vystřelit bych tedy nechtěl ani za nic)

DPMS
Častý návštěvník
Častý návštěvník
 
Příspěvky: 881
Registrován: 16.02.2014 14:40

09.05.2014 22:09

Re: CZ pro policii

Období dodávek za tzv. socialismu:

1974 - zápis z porady o zvýšení jakosti pistolí vz. 70 ráže 7,65 mm:

„Na základě požadavků hodnotitelské komise z předchozích hodnocení pistole vz. 70 a vzhledem k negativním výsledkům trvanlivosti provedených zkušebnou a ministerstvem vnitra, bylo uloženo výrobci, aby provedl zkoušky trvanlivosti přímo v závodě. Po dohodě zástupců ministerstva vnitra, zkušebny zbraní, hodnotitelské komise a PZO Merkurie bylo výrobci povoleno, aby zkouška trvanlivosti byla provedena na základě mírnějších TP na výrobek. Opakovanými zkouškami však bylo zjištěno, že pistole nevyhovují ani těmto mírnějším podmínkám. Zástupci ministerstva vnitra hodnotí tuto okolnost jako neslučitelnou se zásadou zajišťování obranyschopnosti státu a jeho vnitřního pořádku.“

1978 - dopis námestníka ministra vnútra SSR plk. Ing. PhDr. Jozefa Bobka Slovenské plánovací komisi:

„Štátnou arbitrážou ČSSR bol výrobný podnik za porušovanie zásad hospodárskej politiky a plánovania penalizovaný. Ani týmto opatrením sa nedosiahlo toho, aby podnik byl donútený k výrobe uvedených pistolí, aj keď sa jedná o závažnú úlohu sledovanú SLPK z hladiska obranyschopnosti štátu.
Pištole kal. 7,65mm vz. 50 ktorými sú príslušníci ZNB v súčasnosti vyzbrojení, sú v prevážnej miere v používání cca 28 rokov. V rokoch 1967-1970 boli tieto vo výrobnom podniku renovované bez toho, že by sa ich technický stav zlepšil na želatelnú úroveň.
Vzhladom na kritický stav technickej kvality pištolí pridělených do výkonu služby, žiadam SLPK o pomoc a zabezpečenie plnenia povinností tejto úlohy u výrobného podniku Presné strojárstvo Uherský Brod.“

1978 - souhrnná informace pro ministra vnitra ČSSR PhDr. Jaromíra Obzinu:

„Pistole ČZ vz. 70 měly od počátku různé technické nedostatky, závadovost byla vyšší, než určovaly technické přejímací podmínky. Negativní zkušenosti z exploatace pistole vz. 70 v podmínkách MV jednoznačně dokazují, že provedenou inovací nebyly odstraněny stále tíživější problémy pistolí vz. 50. Modernizovaná zbraň nesplňovala kladené požadavky, především na preciznost výroby, což se projevuje do současné doby nadměrně vysokým počtem technických závad obvykle stejného charakteru.
Nežádoucí a soustavný výskyt závad (funkční nespolehlivost, ohrožení bezpečné manipulace apod.), včetně problematické zaměnitelnosti náhradních dílů zapříčinil, že příslušníci ministerstev vnitra přestávají mít k pistoli plnou důvěru. Stížnosti a požadavky ministerstev vnitra na nedostatky a na nutnost zvýšení preciznosti výroby (potvrzeno i Státní zkušebnou zbraní a střeliva v Praze), se neprojevily na zlepšení kvality výrobků.
Dodávky ministerstvům vnitra nejsou plněny i přes rozhodnutí SPK a arbitráže. Kritický stav ve vyzbrojení ministerstev vnitra pistolemi je především zapříčiněn nedodáním plánovaného množství nových pistolí v požadované kvalitě.
Tíživá situace ministerstev vnitra v oblasti vyzbrojení pistolemi představuje známý dlouhodobý problém. Uváží-li se zpětně negativní zkušenosti s kvalitou výroby a plněním dodávek pro ministerstvo vnitra, pak společně s přihlédnutím k současnému stavu neexistují reálné možnosti směřující ke zkvalitnění výroby pistolí vz. 70 a jejich řádného dodávání pro potřeby resortu MV.“

Z pamětí Ing. Zdeňka Faktora:

„K hodnocení pistole ráže 7,65mm vz. Na straně 62 bych jako bývalý dlouholetý pracovník Čs. zkušebny zbraní a střeliva pro civilní potřebu podotkl, že tato zbraň bezvadně fungovala, pokud byla vyráběna ve Strakonicích. Po předání do Uherského Brodu se její jakost dost zhoršila, protože uherskobrodská zbrojovka neměla kvalifikované pracovní zázemí, a to zvláště při montáži. V podstatě vzhledová transformace pistole vz. 50 na vz. 70 na této skutečnosti téměř nic nezměnila. Dohadování o jakosti pistolí vz. 50 a 70 mezi výrobcem a vývozcem či ministerstvem vnitra bylo poměrně časté a stávalo se, že nevyhovující výrobky nakonec převzal Sbor nápravné výchovy, který byl rád, že nějaké pistole vůbec získal.“

Jak nás neustále poučují, obvykle ústy politiků, vedení Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, či vysokých resortních funkcionářů, uherskobrodští lobbisté: není nad to, když máme u nás výrobce zbraní tak "vysoké kvality".

Za celou svou nemalou praxi jsem neviděl, že by CZUB zvítězila byť v jediném regulérním výběrovém řízení. Buď se jednalo o přidělení zakázky "na přímo" formou usnesení vlády, nebo o naprosto zmanipulované "výběrové řízení", kam se renomovaní výrobci pro zjevné diskriminační překážky nemohli zpravidla ani přihlásit.

Chronologie přezbrojování ozbrojených složek státu ručními palnými zbraněmi po roce 2000:

- Usnesení vlády č. 338/2000 - pistole 9x19 s příslušenstvím (46000 CZ 75 D Compact) pro Policii ČR.
- Usnesení vlády č. 1443/2009 - pistole 9x19 s příslušenstvím (5570 CZ 75 SP-01 Phantom) a osobní obranné zbraně (572 CZ Scorpion EVO 3A1) pro MO ČR.
- Inkriminované „výběrové řízení“ na výběr dodavatele 7937 útočných pušek z přelomu let 2009/2010 pro MO ČR.
- Usnesení vlády č. 908/2012 – dokončení přezbrojení (9654 útočných pušek CZ 805, 7173 pistolí CZ 75 SP-01 Phantom a 470 samopalů CZ Scorpion EVO 3A1) MO ČR.

Z uvedeného je patrné, že privilegovaná CZUB státním složkám dodala a nadále bude bez výběrového řízení a bez jakéhokoli srovnání s konkurenční výzbrojí dodávat mnoho tisíc souprav zbraní. To v situaci, kdy nadále probíhá vychytávání vad a odstraňování nedostatků, a to u všech typů aktuálně dodávaných produktů CZUB (pistole Phantom, samopal EVO, útočná puška Bren), přičemž např. MO ČR zveřejněná cena útočné pušky CZ 805 je přes nasmlouvaný velmi lukrativní objem vyšší, než pořizovací cena v boji prověřených výrobků zahraniční renomované konkurence.

Jak vyplynulo z příspěvků. Ozbrojené složky ČR byly a nepochybně jsou přímo "nadšené", že jim plánované hospodářství, či později politická rozhodnutí, bez možnosti se svobodně rozhodnout, přidělila "léty toliko osvědčenou CZUB".

jendach
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 164
Registrován: 12.10.2008 16:39
Bydliště: SRDCE EVROPY

09.05.2014 22:14

Re: CZ pro policii

Můj názor a osobní zkušenost je taková, že to s CZ není zas tak hrozné. Nechi tu ale podporovat žádnou hádku CZ X Glock. Sám mám oboje a každé má své pro i proti.

Tušíte někdo za kolik PČR kupoval ty kompakty?

Uživatelský avatar
glock1719
 
Příspěvky: 7857
Registrován: 10.04.2006 14:12
Bydliště: Uherské Hradistě

09.05.2014 22:17

Re: CZ pro policii

Máš pravdu v tom , že i já měl v tom poštu 40 ks par co jsem na ně nesáhl.Bylo to jestli si pomatuju dobře 7 ks ze 40 ks.
Takže pokud se potkají tolerance něco se povede.

jendach
Pravidelný návštěvník
Pravidelný návštěvník
 
Příspěvky: 164
Registrován: 12.10.2008 16:39
Bydliště: SRDCE EVROPY

09.05.2014 22:20

Re: CZ pro policii

Nevím jak je to s těmi tolerancemi, ale pokud v ruce zahrkám CZ a Glockem, G chrastí víc :lol:

Phil
Nový uživatel
Nový uživatel
 
Příspěvky: 43
Registrován: 13.06.2013 20:33

09.05.2014 22:24

Re: CZ pro policii

Myslím že diskuze není o CZ vs. Glock, ale o tom, že by stát měl za fakturovanou cenu dostat adekvátní výkon.

Další

Obsah fóra / Krátké zbraně / CZUB+CZ Strakonice+ZVI+Alfaproj

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků